Zielona księga obszarów metropolitalnych

Szanowni Państwo,

Problematyka metropolitalna stanowi jedno z kluczowych wyzwań Polski w kontekście długookresowych strategii rozwoju kraju. Jeśli zależy nam na dalszym rozwoju kraju, musimy podjąć decyzję dotyczącą współpracy ośrodków miejskich w Polsce. Dotyczy to nie tylko największych miast, ale także mniejszych ośrodków.

Trwająca od wielu lat w kraju debata metropolitalna nie przyniosła oczekiwanego efektu. Przygotowane do tej pory projekty aktów prawnych zostały skrytykowane bądź przez jednostki samorządu lokalnego, bądź regionalnego. W związku z powyższym oddajemy do Państwa rąk zieloną księgę dotyczącą obszarów metropolitalnych. Jest to dokument, który stanowi podsumowanie dotychczasowych doświadczeń metropolitalnych. Zwracamy w nim także uwagę na bogate, długotrwałe doświadczenia różnych krajów europejskich, co rozszerza nieco perspektywę dyskusji. Dokument kierujemy w szczególności do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ale także ekspertów, naukowców, organizacji pozarządowych. Zależy nam bowiem na uspołecznieniu procesu reformy metropolitalnej, które na podstawie doświadczeń europejskich, jest ważna.

Głównym celem dokumentu jest uporządkowanie wiedzy na temat reformy oraz przeprowadzenie konsultacji na temat istniejących dylematów. Zostały one przedstawione w ramach 17 pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za nadesłanie odpowiedzi oraz sugestii do końca maja za pośrednictwem formularza dostępnego na zakończenie każdego z rozdziałów Zielonej Księgi. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi zostanie przygotowana biała księga, która będzie zawierała propozycje konkretnych rozwiązań prawnych.

Z wyrazami szacunku

Michał Boni
Minister Administracji i Cyfryzacji

Zielona księga obszarów metropolitalnych - spis treści

Pytaia i formularze do wpisywania odpowiedzi i opinii są na końcu każdego rozdziału.

Rozdział 1
Znaczenie obszarów metropolitalnych

Rozdział 2
Zadania publiczne realizowane w ramach obszarów metropolitalnych

Rozdział 3
Struktura organizacyjna obszarów metropolitalnych/ ustrój obszarów metropolitalnych

Rozdział 4
Demokracja miejska – nowe narzędzia komunikacji i partycypacji społecznej

Rozdział 5
Obszary metropolitalne a jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział 6
Finansowanie obszarów metropolitalnych

Rozdział 7
Wyznaczenie obszarów metropolitalnych

Rozdział 8
Konkluzje