Rejestr umów zawartych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku

Lp. 

Nr umowy/
zamówienia

Data
zawarcia
Kontrahent Przedmiot 
Termin realizacji
od dnia do dnia
Wartość Współfinan- -sowanie
ze
środków
UE
1 1/BDG/2013 2013-01-17 Wojciech Kałuża
NIP: 5212671339
Konserwacja i naprawa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku MAC 2013-01-17 2013-12-31 39 606,00 nie
2 1/DWRMNIE MAIC/2013 2013-01-21 Uniwersytet Jagieloński
NIP: 6750002236
Sporządzenie ekspertyzy zawierającej ocenę: czy w świetle przedstawionych Wykonawcy dokumentów, tj. Statutu oraz doktryny religijnej, można uznać dotyczącej "Kościól Latającego Potwora Spagetti" za wspólnotę religijną w rozumieniu art.. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 2013-01-21 2013-02-20 2 000,00 zł nie
3 1/BM/MAC/25/01/13 2013-01-25 Summa Linguae S.A.
NIP: 9452165721
Usługi tłumaczeń specjalistycznych pisemnych i ustnych oraz weryfikacja tłumaczeń specjalistycznych pisemnych na potrzeby MAC w 2013 roku 2013-01-25 2013-12-31 67 342,95 zł nie
4 69/INTEGRATEDSOLUTIONS/MAC/PN/12 2013-01-30 Konsorcjum:
INTEGRATED SOLUTIONS Sp. z o.o.
NIP: 5252506859
Telekomunikacja Polska
NIP: 5260250995
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla MAC wraz z dostawą i instalacją systemu telefonii VOIP 2013-02-27 2014-08-31 596 973,60 zł nie
5 2/BDG/2013 2013-01-30 Wojciech Czerwiński  Konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej w budynku (siedziba MAC) 2013-02-01 2013-12-31 27 060,00 zł nie
6 DFS/20/Z/12 2013-01-31 Business Travel
NIP: 1130475920
Wynajęcie miejsc noclegowych w celu zapewnienia zakwaterowania dla 14 osób podczas trwania targów CeBIT w Hanowerze 2013-01-31 2013-03-10 8 371,38 € EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
7 12/2013/U/DFS 2013-02-01 Magdalena Golińska  Sporządzenie rozpatrywanych przez Instytucję Pośredniczącą dla 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektów rozstrzygnięć protestów od oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały złożone po dniu 1 stycznia 2010 r.  2013-02-01 2013-05-31 2 500,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
8 11/2013/U/DFS 2013-02-01 Julita Sobczak Sporządzenie rozpatrywanych przez Instytucję Pośredniczącą dla 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektów rozstrzygnięć protestów od oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały złożone po dniu 1 stycznia 2010 r.  2013-02-01 2013-05-31 2 500,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
9 10/2013/U/DFS 2013-02-01 Andrzej Krawczyk Sporządzenie rozpatrywanych przez Instytucję Pośredniczącą dla 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektów rozstrzygnięć protestów od oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały złożone po dniu 1 stycznia 2010 r.  2013-02-01 2013-05-31 2 500,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
10 9/2013/U/DFS 2013-02-01 Katarzyna Buczek Sporządzenie rozpatrywanych przez Instytucję Pośredniczącą dla 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektów rozstrzygnięć protestów od oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały złożone po dniu 1 stycznia 2010 r.  2013-02-01 2013-05-31 2 500,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
11 8/2013/U/DFS 2013-02-01 Przemysław Paczos Sporządzenie rozpatrywanych przez Instytucję Pośredniczącą dla 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektów rozstrzygnięć protestów od oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały złożone po dniu 1 stycznia 2010 r.  2013-02-01 2013-05-31 2 500,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
12 7/2013/U/DFS 2013-02-01 Joanna Majchrzak Sporządzenie rozpatrywanych przez Instytucję Pośredniczącą dla 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektów rozstrzygnięć protestów od oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały złożone po dniu 1 stycznia 2010 r.  2013-02-01 2013-05-31 2 500,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
13 6/2013/U/DFS 2013-02-01 Rafał Haładyj Sporządzenie rozpatrywanych przez Instytucję Pośredniczącą dla 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektów rozstrzygnięć protestów od oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały złożone po dniu 1 stycznia 2010 r.  2013-02-01 2013-05-31 2 500,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
14 5/2013/U/DFS 2013-02-01 Michał Zalewski Sporządzenie rozpatrywanych przez Instytucję Pośredniczącą dla 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektów rozstrzygnięć protestów od oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały złożone po dniu 1 stycznia 2010 r.  2013-02-01 2013-05-31 2 500,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
15 4/2013/U/DFS 2013-02-01 Sylwia Serement Sporządzenie rozpatrywanych przez Instytucję Pośredniczącą dla 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektów rozstrzygnięć protestów od oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały złożone po dniu 1 stycznia 2010 r.  2013-02-01 2013-05-31 2 500,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
16 3/2013/U/DFS 2013-02-01 Sylwia Kamińska  Sporządzenie rozpatrywanych przez Instytucję Pośredniczącą dla 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektów rozstrzygnięć protestów od oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały złożone po dniu 1 stycznia 2010 r.  2013-02-01 2013-05-31 2 500,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
17 1/2013/U/DFS 2013-02-01 Diana Borysewicz Sporządzenie rozpatrywanych przez Instytucję Pośredniczącą dla 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektów rozstrzygnięć protestów od oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały złożone po dniu 1 stycznia 2010 r.  2013-02-01 2013-05-31 2 500,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
18 2/2013/U/DFS 2013-02-01 Dorota Aurzecka Sporządzenie rozpatrywanych przez Instytucję Pośredniczącą dla 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektów rozstrzygnięć protestów od oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały złożone po dniu 1 stycznia 2010 r.  2013-02-01 2013-05-31 2 500,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
19 2/BM/MAC/31/01/13 2013-02-04 Barbara Sikorska-Gocłowska
AZIZA ART.
NIP: 5221108193
Wykonanie zdjęć na stronę podmiotową MAC 2013-02-04 2013-02-11 3 295,50 zł nie
20 umowa/13 2013-02-04 SJ Consulting Jarosław J. Szczepański Spółka Jawna
NIP: 7010232566
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie wystapień medialnych dla członka korpusu służby cywilnej, przygotowanie materiałów dydaktycznych, zapewnienie specjalistycznego sprzętu, wystawienie certyfikatu 2013-02-04 2013-02-15 4 000,00 zł nie
21 1/ PT/ 2013 2013-02-04 Hotele Korona Sp. z.o.o
NIP: 1132313713
Świadczenie usług związanych z organizacją konferencji  2013-02-04 2013-02-05 45 813,42 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
22 9/COI/MAC/WR/13 2013-02-05 Centralny Ośrodek Informatyki Łódź
NIP: 7252036863
Świadczenie nadzoru autorskiego nad "Systemem zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników e-Dok" 2013-01-01 2013-12-31 180 000,00 zł nie
23 73-1/AUTOGALA/MAC/PM/12 2013-02-05 AUTOGALA Sp. z o.o.
NIP: 1130094721
Sukcesywne wykonywanie napraw i przeglądów technicznych w pojazdach służbowych MAC 2013-02-05 2014-12-31 20 000,00 zł nie
24 73-2/AUTOGALA/MAC/PM/12 2013-02-05 AUTOGALA Sp. z o.o.
NIP: 1130094721
Sukcesywne wykonywanie napraw i przeglądów technicznych w pojazdach służbowych MAC  2013-02-05 2014-12-31 20 000,00 zł nie
25 DFS/2/P/2013 2013-02-06 ARP Studio S.C. Andrzej Włodzimierz Gmitruk, Przemysław Marcin Kiljański
NIP: 7621491297
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych POIG  2013-02-06 2013-02-26 67 557,75 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
26 16/2013/U/DFS 2013-02-08 Przemysław Prokopow Ponowna ocena wniosków o dofinansowanie w Działaniu 8.2 - Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B przeprowadzanej przez Komisję Oceniającą w MAiC zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w tym udziału w posiedzeniach Komisji Oceniającej lub ponownej oceny wniosku w trybie obiegowym oraz wydawanie opinii/interpretacji wymagających specjalistycznej wiedzy w sprawach bezpośrednio związanych a wdrażaniem Działania 8.2 POIG 2013-02-08 2013-12-31 5 000,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
27 17/2013/U/DFS 2013-02-08 Tomasz Rak  Ponowna ocena wniosków o dofinansowanie w Działaniu 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej i w Działaniu 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą w MAiC, wydanie opinii/ interpretacji wymagających wiedzy specjalistycznej w sprawach bezpośrednio związanych z wdrożeniem Działania 8.1. i Działania 8.2 PO iG  2013-02-08 2013-12-31 5 000,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
28 15/2013/U/DFS 2013-02-08 Dariusz Gacoń Ponowna ocena wniosków o dofinansowanie w Działaniu 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej miliprzeprowadzonej przez Komisję Oceniającą w MAiC, wydanie opinii/ interpretacji wymagających wiedzy specjalistycznej w sprawach bezpośrednio związanych z wdrożeniem Działania 8.4 PO iG  2013-02-08 2013-12-31 5 000,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
29 14/2013/U/DFS 2013-02-08 Piotr Zychowicz Ponowna ocena wniosków o dofinansowanie w Działaniu 8.3.  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą w MAiC, wydanie opinii/ interpretacji wymagających wiedzy specjalistycznej w sprawach bezpośrednio związanych z wdrożeniem Działania 8.3 PO iG  2013-02-08 2013-12-31 5 000,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
30 13/2013/U/DFS 2013-02-08 Paweł Zarzycki Ponowna ocena wniosków o dofinansowanie w Działaniu 8.1.  P Wspaieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą w MAiC, wydanie opinii/ interpretacji wymagających wiedzy specjalistycznej w sprawach bezpośrednio związanych z wdrożeniem Działania 8.1 PO iG  2013-02-08 2013-12-31 5 000,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
31 1 DAiKP/13 2013-02-11 Uniwersytet Warszawski
NIP: 5250011266
Usługa konferencyjna polegająca na obsłudze konferencji "II Kongres Wolności w Internecie" w postaci udostępnienia dwóch sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem i zapleczem w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 2013-02-11 2013-02-13 15 502,00 zł nie
32 2/Z/DI/2013 2013-02-11 Kancelaria Adwokacka Grzegorz Sibiga
NIP: 6461947166
Sporządzenie opinii prawnych, opinii o charkterze eksperckim oraz analiz niezbędnych do przygotowania projektów nowych rozwiązań prawnych w zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 2013-02-11 2013-10-30 14 760,00 zł nie
33 2/DAIKP/13 2013-02-11 Chałupko Piotr Dom Produkcji TV
NIP: 5242203005
Nagranie wideo podczas II kongresu Wolności, streaming, nagranie 2013-02-11 2013-02-18 9 840,00 zł nie
34 2/DT/2013 2013-02-11 Tomasz Mikołajewski AMIS
NIP: 5221265917
Wykonanie wraz z dostawą materiałów promocyjnych na potrzeby "Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasomego dostepu do Internetu" w ramach 8. osi Priorytetowej , Działania 8.3 Przeciwdziaøanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  2013-02-11 2013-03-04 50 834,50 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
35 3/BDG/2013 2013-02-12 E-Kiosk S.A.
NIP: 8951827513
Usługa prenumeraty prasy krajowej drogą elektroniczną 2013-02-07 2014-02-06 2 761,70 zł nie
36 5/BDG/2013 2013-02-12 Ensalta Sp. z o.o.
NIP: 6772337300
Usługa oddania do używania zasilaczy awaryjnych UPS i przełączników sieciowych  2013-02-12 2014-02-11 56 727,60 zł nie
37 7/BDG/2013 2013-02-13 BELFOR Polska Sp. z o.o.
NIP: 5252210260
Usługa wykonania osuszania i fumigacji dokumantacji, restytucji pomieszczeń przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie oraz transport osuszonej dokumentacji do siedziby MAC 2013-02-13 2013-04-13 38 232,09 zł nie
38 15/STARLES/MAC/ZC/13 2013-02-13 STARLES Sp. z.o.o
NIP: 1180012754
Cykliczna dostawa napojów i artykułów żywnościowych 2013-02-13 2013-12-31 72 973,45 zł nie
39 8/BDG/2013 2013-02-13 FJK Kubicka Małgorzata
NIP: 5361060380
Wykonanie wizytówek 2013-02-13 2013-12-31 14 040,00 zł nie
40 9/BDG/2013 2013-02-13 Bazarnik Sp. z o.o.
NIP: 5252482857
Wykonanie pieczęci i stempli 2013-02-13 2013-12-31 11 008,01 zł nie
41 70/MPWiK/MAC/WR/12 2013-02-14 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
NIP: 5250005662
Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków 2013-01-01 2013-12-31 90 720,00 zł nie
42 DFS/22/Z/2013 2013-02-14 RedBrujah Piotr Mikuć
NIP: 5372295098
Realizacja filmów informacyjno-promocyjnych w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2013-02-14 2013-03-04 68 839,18 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
43 DFS/19/Z/2013 2013-02-14 Top Rental Sp. z o.o.
NIP: 6792990032
Oddanie do używania sprzętu IT i AV oraz świadzcenie usług instalacji, konfiguracji, uruchomienia, obsługi technicznej sprzętu IT i AV w czasie trwania targów CeBIT 2013 2013-02-14 2013-03-09 49 977,00 zł nie
44 2/ERNST&YOUNG/MAC/UW-UR/13 2013-02-15 Konsorcjum: Ernst & Young
Business Advisory Sp. z o.o.  Sp.k.
NIP: 5252314195
GWW Woźny i Wspólnicy Sp.k.
NIP: 7792022623
Instytut Łączności Instytut Badawczy
NIP: 5250009312
Sporządzenie analizy prawnej dotyczącej zajęcia pasa drogowego w kontekście realizowanych projektów budowy regionalnych sieci szerokopasmowych  2013-02-15 2013-02-22 14 760,00 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
45 1/DWJST/2013 2013-02-15 PL2012+Spółka z o.o.
NIP: 7010095715
Wynajem sal na Stadionie Narodowym na konferencję "Linia współpracy" 2013-02-15 2013-02-21 23 370,00 zł EFS POKL 2007-2013
i EFRR POIG 2007-2013
46 2/DWJST/2013 2013-02-18 Sodexo Polska Sp. z o.o.
NIP: 1180038498
Obsługa cateringowa kinferencji "Linia współpracy" 2013-02-18 2013-02-21 20 163,60 zł EFS POKL 2007-2013
i EFRR POIG 2007-2013
47 13/BDG/2013 2013-02-18 Zakład Remontowo-Budowlany "JANSAN" Jerzy Janusz
NIP: 5220050557
Roboty ogólnobudowlane, hydrauliczno-sanitarne i elektryczne w pomieszczeniach sanitarnych na poziomie piwnicy w budynku MAC 2013-02-18 2013-03-15 67 000,00 zł nie
48 1/DAP/13 2013-02-19 PwC Polska Sp. z o.o.
NIP: 1132399979
Przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego oraz sporzadzenie raportu z prezentacji warsztatowych 2013-02-19 2013-03-01 54 000,00 zł nie
49 3/INFOSTRATEGIA/MAC/UW-UR/12 2013-02-20 Konsorcjum: InfoStrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy S.J.
NIP: 6772227669
Wardyński i Wspólnicy Sp.k.
NIP: 5260107832
ASAP 24 s.c. Grzegorz Pośpieszczyk i Marcin Stachura
NIP: 1181943176
Sporządzenie ekspertyzy pt. Estymacja dotycząca budowy infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu, spełniającej wymagania Europejskiej Agendy Cyfrowej w Polsce do roku 2020 na podstawie aktualnego stanu rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Obszary, koszty, technologie i najbardziej efektywne sposoby interwencji publicznej 2013-02-20 2013-05-01 245 016,00 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
50 DFS/12/2/2013 2013-02-20 Ecovis Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. K.
NIP: 5252231457
Świadczenie usług prawniczych polegających na bieżącej obsłudze prawnej w zakresie spraw prowadzonych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji jako Instytucji Pośredniczącej dotyczących wdrażania 7 oraz 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2013-02-20 2013-12-31 62 508,60 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
51 18/DFS/13 2013-02-20 ProPress Verlagegesellschaft Organizacja na stoisku narodowym spotkania dla niemieckich sekretarzy Stanu 2013-03-08 2013-03-08 7 490 euro nie
52 12/BDG/13 2013-02-21 Jarosław Kaźmierczak HARD-SOFT
NIP: 7820030475
Zakup oprogramowania antyspamowego oraz wdrożenie oprogramowania i sporządzenie dokumentacji wdrożeniowej 2013-02-21 2013-03-07 20 910,00 zł nie
53 umowa 2013-02-25 SJ Consulting Jarosław J. Szczepański Spółka Jawna
NIP: 7010232566
Usługa wsparcia działań związanych z bieżącym audytem oraz monitorowaniem publikacji medialnych 2013-01-01 2013-12-24 34 608,51 zł nie
54 1/DSI/2013 2013-02-25 PCDOC Sp. z o.o.
NIP: 1070020712
Konfiguracja sprzetu komputerowego i sieciowego oraz wsparcie w zakresie instalacji oprogramowania oraz instalacja sprzętu sieciowego z uwzględnieniem montażu punktów dostępowych 2013-02-25 2013-03-31 49 298,40 zł nie
55 nr …/13 2013-02-25 SJ Consulting Jarosław J. Szczepański
NIP: 7010232566
Przeprowadzanie szkoleń w zakresie wystapień medialnych, przygotowanie mat. Dydaktycznych, zapewnienie specjalistycznego sprzętu, wystawienie certyfikatów 2013-02-25 2013-12-24 54 000,00 zł nie
56 6/DT/2013 2013-02-27 Murator S.A.
NIP: 5260008745
Publikacja w Super Expresie przygotowanego przez Zamawiającego w dwóch wersjach artykułu dotyczącego procesu cyfryzacji telewizji naziemnej 2013-02-27 2013-03-14 30 750,00 zł nie
57 8/DT/2013 2013-02-27 INFOR PL S.A.
NIP: 1180093066
Wydruk i dystrybucja listu o procesie cyfryzacji telewizji naziemnej do urzędów gmin 2013-02-07 2013-03-05 11 345,86 zł nie
58 2/DSI/2013 2013-02-28 Sindbad Sp. z o.o.
NIP: 7542964270
Usługa przewozu osób autokarem o liczbie 49 miejsc dla pasażerów na trasie Warszawa- Hanover 2013-03-04 2013-03-07 9 800,00 zł nie
59 aneks nr 1do umowy 7/BDG
(poz. 11/13)
2013-02-28 BELFOR Polska Sp. z o.o.
NIP: 5252210260
Usługa osuszania i fumigacji dokumantacji 2013-02-13 2013-04-13 23 622,82 zł nie
60 7/DT/2013 2013-03-04 Stowarzyszenie Gazet Lokalnych
NIP: 5262504603
Publikacje w gazetach regionalnych artykułu dotyczącego procesu cyfryzacji telewizji naziemnej 2013-03-04 2013-03-08 26 445,00 zł nie
61 22/ENSALTA/MAC/PN /13 2013-03-05 Ensalta Sp. z o.o.
NIP: 6772337300
Dostawa, instalacja, konfiguracja macierzy dyskowej 2013-03-05 2013-03-26 177 597,81 zł nie
62 15/BDG/13 2013-03-06 JSK Internet Jacek Baranowski
NIP: 1131933276
Dostarczenie aplikacji wraz z modułami do zarządzania stronami internetowymi WebAdministrator, udzielenie licencji, świadczenie nadzoru autorskiego oraz świadczenie usług gwarancyjnych i aktualizacyjnych obejmujących całą platformę MAC 2013-03-06 2013-03-08 55 350,00 zł nie
63 9/DT/2013 2013-03-06 Polskie Radio Rzeszów S.A.
NIP: 8130014447
Przeprowadzenie kampanii radiowej dotyczacej procesu cyfryzacji telewizji naziemnej na antenie "Polskiego Radnia Rzeszów" 2013-03-08 2013-03-18 20 910,00 zł nie
64 12/SIETOM/PN/2013 2013-03-07 Sietom Sp. z o.o.
NIP: 5840251853
Usługa zapewnienia wydruków dla pracowników 2013-03-07 2015-03-06 501 392,48 zł nie
65 10/DT/2013 2013-03-07 Polskie Radio Szczecin
NIP: 8510011194
Przeprowadzenie kampanii radiowej dotyczącej procesu cyfryzacji telewizji naziemnej na antenie Polskiego Radnia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie "PR Szczecin" SA. 2013-03-08 2013-03-18 15 343,02 zł nie
66 11/DT/2013 2013-03-07 Polskie Radio Warszawa
NIP: 5210414271
Przeprowadzenie kampanii radiowej dotyczącej procesu cyfryzacji telewizji naziemnej na antenie Polskiego Radnia - Regionalnej Rozgłośni w Warszawie "Radio Dla Ciebie" S.A. 2013-03-08 2013-03-18 9 225,00 zł nie
67 3/DWJST/2013 2013-03-07 Polska Agencja Prasowa S.A.
NIP: 5260250742
Określenie zasad współpracy korzystania z Serwisu Samorządowego  2013-03-13 2013-12-13 55 350,00 zł EFS POKL 2007-2013 Pomoc Techniczna
68 13/DT/2013 2013-03-08 Telestrada S.A.
NIP: 5441014413
Świadczenie usługi bezpłatnej infolinii na numerze podkładowym 800 007 788 2013-03-16 2013-07-23 10 135,69 zł nie
69 18/POCZTAPOLSKA/MAC/PN/13 2013-03-11 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczanua i doręczania przesyłek listowych oraz paczek na potrzeby MAC 2013-04-01 2015-03-31 480 000,00 zł nie
70 14/UNIZETO/MAC/13 2013-03-11 Unizeto Technologies
NIP: 8520006444
Świadczenie usług certyfikacyjnych na potrzeby systemu ePUAP 2013-03-11 2014-12-31 95 325,00 zł nie
71 UMOWA 2013-03-11 Domański Zakrzewski Palinka Sp. K.   Świadczenie doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego w związku ze sporem pomiędzy RP a spółkami prawa cypryjskiego Juvel LTD. - analiza dokumentacji oraz reprezentacja 2013-03-11 2013-12-31 148 830,00 zł nie
72 16/BDG/13 2013-03-15 MultiPass Podgórski Andrzej
NIP: 5262188680
Dostawa, instalacja konfiguracja systemu wideokonferencji 2013-03-15 2013-04-05 69 186,00 zł nie
73 26/INFOVER/MAC/WR/13 2013-03-15 INFOVER Sp. z o.o. S.K.A.
NIP: 9591486133
Obsługa bezpłatnej infolinii telefonicznej oraz skrzynki poczty elektronicznej 2013-03-16 2013-07-26 35 761,02 zł nie
74 17/BDG/13 2013-03-18 Przeprowadzki MATRON
NIP: 8251757673
Realizacja usługi przeprowadzki polegającej na transporcie dokumentacji archiwalnej i pozostałego mienia MAC na trasie Królewska -Domaniewska w Warszawie 2013-03-18 2013-03-28 29 986,17 zł nie
75 19/DFS/13/ABC 2013-03-20 ABC Jacek Markowicz
NIP: 5272175785
Dostawa materiałów biurowych i tonerów dla Departamentu Funduszy Strukturalnych MAC 2013-03-20 2013-04-03 22 612,12 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
76 18 BDG/2013 2013-03-22 Kancelaria Radców Prawnych Górnicki Durowicz Badowska-Domagała
NIP: 7010227921
Sporzadzenie opinii w zakresie możliwości zastosowania trybu zamówienia publicznego z wolnej ręki 2013-03-22 2013-03-28 8 610,00 zł nie
77 3/DSI/2013 2013-03-22 Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
NIP: 5250009393
Wykonanie ekspertyzy prawnej dotyczącej rekomendowanych rozwiązań prawnych mogących stanowić podstawę do zmian przepisów regulujących zasady dostępu do informacji publicznej i jej ponowngo wykorzystywania 2013-03-22 2013-06-28 29 520,00 zł nie
78 DFS/23/Z/2013 2013-03-25 Centrum Obsługi Zamówień Publicznych
Sp. z o.o.
NIP: 1181949256
Kontrola prawidłowości zamówień publicznych w projektach kontrolnych przez Instytucję Pośredniczącą w ramach 7. i 8. osi priorytetowej POIG, konsultacje z zakresu zamówień publicznych 2013-03-25 2013-12-31 53 425,05 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
79 1/VALUT/MAC/UW-UR/13 2013-03-26 Konsorcjum:
VAULT Sp. z o.o.
NIP: 6792945528
ITTI Sp. z o.o.
NIP: 7811019801
Sporządzenie opracowań w związku z realizacją przez Beneficjenta Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 2013-03-26 2014-03-31 142 680,00 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
80 3/INFOSTRATEGIA/MAC/UW-UR/13 2013-03-26

Konsorcjum: InfoStrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy S.J.
NIP: 6772227669
Wardyński i Wspólnicy Sp.k.
NIP: 5260107832
ASAP 24 s.c. Grzegorz Pośpieszczyk i Marcin Stachura
NIP: 1181943176

Sporządzenie opracowań w związku z realizacją przez Beneficjenta - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projektu "Sieć szrokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętkrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 2013-03-26 2013-04-16 24 600,00 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
81 25/ŻAR/MAC/PN/13 2013-03-27 PHU Żar Arkadiusz Saczewski
NIP: 8212263843
Dostawa paliw do samochodów służbowych MAC 2013-03-27 2014-12-31 143 245,90 zł nie
82 30/StowarzyszenieGazetLokalnych/MAC/PN 2013-03-28 Stowarzyszenie Gazet Lokalnych
NIP: 5262504603
Publikacja w gazetach lokalnych artykułu dotyczącego procesu cyfryzacji telewizji naziemnej 2013-03-28 2013-07-30 177 120,00 zł nie
83 PL/000126652/13-104/HZPR 2013-04-02 Przedsiębiorstwo Państwowe
"Porty lotnicze"
NIP: 5250000239
Umożliwienie przez Wykonawcę uprawnionym osobom korzystania z Salonu Prezydenckiego (VIP) oraz Salonu Senatprskiego (IP) na terenie Lotniska Chopina w Warszawie 2013-02-21 2013-12-31 59 778,00 zł nie
84 1/DAP/2013 2013-04-02 Marek Naglewski Świadczenie usług doradztwa i wsparcia w zakresie spraw wynikających z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 2013-04-01 2013-12-31 36 000,00 zł nie
85 11-2/AGORA/MAC/PN/13 2013-04-03 Agora S.A.
NIP: 5260305644
Usługi publikacji artykułu dotyczącego cyfryzacji telewizji naziemnej w dzienniku ogólnopolskim 2013-04-03 2013-07-19 119 223,92 zł EFRR POIG 2007-2013
86 17/DT/2013 2013-04-03 TNS Polska S.A.
NIP: 5260211819
Przeprowadzenie ogólnopolskiegoo badania ilościowego dotyczącego odbioru naziemnej telewizji cyfrowej wraz z opracowaniem wyników badania 2013-04-03 2013-04-19 31 980,00 zł nie
87 11-1/MUNICIPIUM/MAC/PN/13 2013-04-04 Międzykomunalna SA MUNICIPIUM
NIP: 5260250110
Usługa publikacji ogłoszeń w prasie branżowej oraz artykułów dot. cyfryzacji tv naziemnej w dzienniku ogólnopolskim 2013-04-04 2013-11-30 51 660,00 zł EFS POKL 2007-2013 Pomoc Techniczna,
projekt systemowy „Dobre prawo sprawne rządzenie”, projekt systemowy „Systemowe
wsparcie procesów zarządzania w JST”, projekt systemowy "Akademia Liderów Samporządowych"
88 20/BDG/2013 2013-04-04 MALIBU PC W.Bujalski, W.Dejer, R.Maciak Spółka Jawna
NIP: 5272262484
Dostawa całkowicie nowych produkcyjnie, nie używanych i nie regenerowanych uprzednio urządzeń wraz z oprogramowaniem 2013-04-04 2013-04-11 28 775,00 zł nie
89 4/DSI/2013 2013-04-04 Kancelaria Adwokacka
Grzegorz Sibiga
NIP: 6461947166
Sporządzanie analiz, ocen lub opinii o charakterze eksperckim niezbędnych do stworzenia nowych rozwiązań prawnych w zakresie reformy systemu ochrony danych osobowych w Uni Europejskiej, udzielanie bieżących konsultacji, udział w posiedzeniach/komisjach roboczych 2013-04-04 2013-11-30 14 760,00 zł nie
90 7/LANGLTC/MAC/PN/13 2013-04-05 LANG LTC Sp. z o.o.
NIP: 526285777
Usługa szkoleniowa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu indywidualnych kursów językowych w zakresie języka angielskiego oraz języka francuskiego 2013-04-05 2013-12-20 106 590,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
91 34/BUDOPOL/MAC/13 2013-04-05 Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL S.A.
NIP: 5251010056
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie instniejącego wielobranżowego projektu koncepcyjnego z ewentualną zmianą sposobu użytkowania dla inwestycji "Przebudowa budynku położonego przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie" wraz z nadzorem autorskim 2013-04-05 2015-12-31 608 850,00 zł nie
92 27/HENWAR/MAC/PN/13 2013-04-09 HENWAR - Anna Zagrodzka-Maliszewska
NIP: 5270154885
Dostawa całkowicie nowych produkcyjnie, nie używanych i nie regenerowanych uprzednio urządzeń wraz z oprogramowaniem 2013-04-09 2013-04-23 244 610,10 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
93 5/DT/2013 2013-04-09 AGB Nielsen
Media Research Sp. z o.o.
NIP: 9511171598
Zakup sporządzonych przez wykonawcę miesięcznych raportów dotyczących możliwości odbioru naziemnej telewizji cyfrowej przez gospodarstwa domowe w Polsce 2013-04-09 2013-09-30 11 070,00 zł nie
94 20/DT/2013 2013-04-10 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia
we Wrocławiu
NIP: 8960007583
Przeprowadzenie kampanii radiowej dotyczącej procesu cyfryzacji telewizji naziemnej na antenie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni we Wrocławiu Radio Wrocław - S.A. 2013-04-13 2013-04-22 8 880,60 zł nie
95 19/DT/2013 2013-04-10 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia
w Opolu
NIP: 7540013375
Przeprowadzenie kampanii radiowej dotyczącej procesu cyfryzacji telewizji naziemnejna na antenie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Opolu Radio Opole - S.A. 2013-04-13 2013-04-22 18 637,00 zł nie
96 6/DWRMNIE/MAiC/2013 2013-04-11 Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego
NIP: 7123136491
Sporządzenie ekspertyzy "Warunki formalne umożliwiające uznanie kościołów i innych związków wyznaniowych za funkcjonujące zgodnie z prawem obowiązującym  w poszzcególnych państwach członkowskich UE (dane dotyczące ewentualnej rejestracji lub instytucji analogicznych)" 2013-04-11 2013-04-30 5 000,00 zł nie
97 22/BDG/2013 2013-04-12 Sietom Sp. z o.o.
NIP: 5840251853
Zakup oprogramowania do centralnego zarządzania systemem wydruków wraz z 2 czytnikami kart Mifare, zainstalowanie czytników, sporządzenie dokumentacji wdrożeniowej 2013-04-12 2013-05-03 66 420,00 zł nie
98 33/APS/MAC/PN/13 2013-04-14 APS Adam Palicki Sp.k.
NIP: 9571002089
Druk i dostawa 39 700 sztuk plakatów i 370 000 sztuk ulotek o procesie cyfryzacji telewizji naziemnej 2013-04-14 2013-04-26 53 150,00 zł nie
99 21/DT/2013 2013-04-17 Telewizja Polska S.A.
NIP: 5210412987
Zakup czasu antenowego w TVP Opole w celu emisji 2 relacji na żywo bezpośrednio z z "Miasteczka cyfrowego",  materiału reporterskiego z z "Miasteczka cyfrowego", reportażu z "Miasteczka cyfrowego", 10 zwiastunów wydarzenia "Cyfrowe Miasteczko", rozmowyz  v-ce Wojewoda Opolskim 2013-04-18 2013-04-22 34 000,00 zł nie
100 5/P/DI/2013 2013-04-19 ATM S.A.
NIP: 1130059989
Powierzchnia pod wynajem lokalu z przeznaczeniem na serwerownię systemu Platformy Usług Administracji Publicznej "ePUAP" 2013-04-19 2019-04-18 1 780 351,20 zł nie
101 5/DI/13 2013-04-19 Grzegorz Jan Bliźniuk Sporządzenie przez Wykonawcę opisu przedmiotu zamówienia pod kątem udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja studiów podyplomowych dla projektantów i architektów systemów, zatrudnionych w urzędach administracji publicznej  2013-04-19 2013-04-25 5 600,00 zł nie
102 5/DSI/2013 2013-04-19 Grzegorz Jan Bliźniuk Organizacja studiów podyplomowych dla projektantów i architektów zatrudnionych w urzędach administracji publicznej 2013-04-19 2013-04-25 5 600,00 zł nie
103 3/DAKiP/2013 2013-04-24 Polska Fundacja im. Roberta Schumana
NIP: 5261667243
Powierzchnia pod wynajem stoiska w Miasteczku Schumana 213-05-11 2013-05-11 1 700,00 zł nie
104 /BDG/2013 2013-04-24 COMTEGRA Sp. z o.o.
NIP: 9511915544
Wdrożenie systemu beckupu i replikacji systemów wirtualnych MAiC, sporzadzenie dokumentacji powdrożeniowej, usługa wsparcia technicznego systemu backupu 2013-04-24 2013-05-08 62 877,60 zł nie
105 6/DSI/2013 2013-04-24 Sebastian Konkol TwisterSolve
NIP: 8131468914
Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej wlaściwości funkcjonalnych i technicznych posiadanych przez Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej 2013-04-24 2013-05-31 14 760,00 zł nie
106 36/INTYTUT-ŁĄCZNOŚCI/MAC/PN/13 2013-04-26 Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
NIP: 5250009312
Wykonanie analizy kryteriów ochrony służby radionawigacji lotniczej (ARNS) w zakresie częstotliwości 694-790-MHZ 2013-04-26 2013-06-05 36 162,00 zł nie
107 23/BDG/2013 2013-04-29 888 Mirosława Puczyńska
NIP: 5222230915
Wykonanie audytów energetycznych dotyczących termomodernizacji budynku oraz wymiany oświatlenia dla zadania inwestycyjnego Przebudowa budynku (siedziby MAC) 2013-04-29 2013-06-30 5 043,00 zł nie
108 4 DAiKP/13 2013-05-07 Dariusz Derela Gastro Center
NIP: 5261269169
Usługa cateringowa na spotkaniu w budynku Szkoły Głównej Handlowej  2013-05-13 2013-05-13 1 968,00 zł nie
109 22/DT/2013 2013-05-07 Radio Łódź SA
NIP: 7250032743
Przeprowadzenie kampanii radiowej dotyczącej procesu cyfryzacji telewizji naziemnej na antenie Radia Łódź SA. 2013-05-07 2013-05-20 28 290,00 zł nie
110 23/DT/2013 2013-05-07 Radio Koszalin SA
NIP: 6690505949
Przeprowadzenie kampanii radiowej dotyczącej procesu cyfryzacji telewizji naziemnej na antenie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Koszalinie Radio Koszalin - SA. 2013-05-07 2013-05-20 17 527,50 zł nie
111 24/DT/2013 2013-05-07 Radio Kraków SA
NIP: 6750200083
Przeprowadzenie kampanii radiowej dotyczącej procesu cyfryzacji telewizji naziemnej na antenie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Katowicach Radio Katowice - SA. 2013-05-07 2013-05-20 10 086,00 zł nie
112 25/DT/2013 2013-05-07 Radio Katowice SA
NIP: 6340020312
Przeprowadzenie kampanii radiowej dotyczącej procesu cyfryzacji telewizji naziemnej na antenie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy "Polskiego Radia Pomorza i Kujaw" SA. 2013-05-07 2013-05-20 10 578,00 zł nie
113 26/DT/2013 2013-05-07 Radio Pomorza i Kujaw SA
NIP: 5540316293
Przeprowadzenie kampanii radiowej dotyczącej procesu cyfryzacji telewizji naziemnej na antenie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Krakowie Radio Kraków - SA. 2013-05-07 2013-05-20 7 995,00 zł nie
114 1/FROTECH/MAC2013 2013-05-07 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe FORTECH Sp. z o.o.
NIP: 6770050971
Usługi serwisowe i konserwacyjne komputerowych systemów logistycznych 2013-06-01 2014-05-31 67 896,00 zł nie
115 2/DWRMNIE/MAiC/2013 2013-05-07 Grzegorz Janusz Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej udziału mniejszości narodowych i etnicznych w życiu politycznym RP oraz zaprezentowanie ekspertyzy na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych 2013-05-07 2013-06-27 1 500,00 zł nie
116 5 DAiKP/13 2013-05-08 Mark & Law
Rafał Witkowski & Artur Wędziński s.c.
NIP: 1182031738
Nagranie sygnału wideo przebiegu konferencji w budynku Szkoły Głównej Handlowej, nagranie tłumaczenia symultanicznego konferencji w języku angielskim, streamingu, dostarczenie nagranego materiału wraz z tłumaczeniem  2013-05-08 2013-05-15 2 681,40 zł nie
117 1/DWRMNiE-WMNiE/2013 2013-05-08 JSK Internet Jacek Baranowski
NIP: 1131933276
Przygotowanie projektu graficznego podstrony internetowej mniejszości.mac.gov.pl, stworzenie szablonów XHTML i CSS podstrony, instalacja podstrony na platformie WebAdministrator GOLD MAC, migracja treści, serwisowanie podstrony 2013-05-08 2013-05-22 2 952,00 zł nie
118 21/GRUPAGUMUŁKA-AUDYT/MAC/PN/13 2013-05-09 Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o.
NIP: 6342545467
Wykonanie czynności kontrolnych podczas maksymalnie 60 kontroli planowanych projektów przeprowadzanych w siedzibie beneficjenta lub partnera projektu 2013-05-09 2013-11-30 300 000,69 zł EFS POKL 2007-2013 Pomoc Techniczna
119 24/BDG/2013 2013-05-09 F.U.H „Insekt” Mariusz Szeloch
NIP: 6631061994
Wykonanie usług z zakresu zwalczania szkodników i zabezpieczenia przed nimi w obiekcie MAC 2013-05-09 2014-04-26 7 862,64 zł nie
120 6 DAiKP/13 2013-05-09 Maciej Śmiarowski MSM Studio
NIP: 91611317043
Wykonanie dokumentacji fotograficznej z konferencji odbywającej się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w dniu 13 maja 2013 r. 2013-05-13 2013-05-13 600,00 zł nie
121 31/CIEŚLIK/MAC/PN/13 2013-05-10 Agencja Reklamowa Cieślik
- Studio L
NIP: 6971026110
Wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych według zleceń Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych wraz z dostawą materiałów 2013-05-10 2013-06-14 52 680,90 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
122 42/AUTOBLAK/MAC/PN/13 2013-05-10 AUTO-BLAK Sp. z o.o.
NIP: 1230950444
Sukcesywne wykonywanie napraw i przeglądów technicznych w pojazdach słuzbowych Skoda Superb MAC 2013-05-10 2014-12-31 51 310,68 zł nie
123 7/DAiKP/13 2013-05-10 Szkoła Główna Handlowa
NIP: 5250008407
Wynajem pomieszczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 2013-05-13 2013-05-13 4 772,40 zł nie
124 5/DWJST/2013 2013-05-10 Beata Katarzyna Wądołowska Dokonanie oceny merytorycznej projektu zgłoszonego na konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w samorządach województw - konkurs zamknięty" w  ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL  2013-05-10 2013-05-29 400,00 zł ocena jednego projektu nie
125 4/DWJST/2013 2013-05-10 Zbigniew Mosoń Dokonanie oceny merytorycznej projektu zgłoszonego na konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w samorządach województw - konkurs zamknięty" w  ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL  2013-05-10 2013-05-29 400,00 zł ocena jednego projektu nie
126 6/DWJST/13 2013-05-13 Ludwika Gnyp "Studio Flow"
NIP: 7712422712
Opracowanie i dostarczenie książki znaku w ramach projektu "Systemowe wsparcie procesów zarzadzania w JST" realizowanego w ramach Działania 5.2 POKL 2013-05-13 2013-06-03 4 000,00 zł EFS POKL 2007-2013
projekt systemowy „Systemowe
wsparcie procesów zarządzania w JST”
127 26/BDG/2013 2013-05-14 Kupniewski Krzysztof Kupniewski
NIP: 9510053299
Przeprowadzenie obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego budynku (siedziby MAC) 2013-05-14 2013-05-31 37 884,00 zł nie
128 35/INTERGRIT/MAC/PN/13 2013-05-14 INTERGRIT S.A.
NIP: 8941017698
Sukcesywna dostawa i sprzedaż licencji na oprogramowanie Microsoftu 2013-05-14 2016-05-13 307 500,00 zł nie
129 7/DSI/2013 2013-05-15 Studio Sonica Sp. z o.o.
NIP: 5260014289
Przygotowanie polskich ścieżek dźwiękowych dla 58 filmów a zasobów KahanAcademy 2013-05-15 2013-06-05 14 741,09 zł nie
130 8/INFOSTRATEGIA/MAC/UW-UR/13 2013-05-16 Konsorcjum: InfoStrategia
Andrzej Szczerba i Wspólnicy s.j.
NIP: 6772227669
Wardyński i Wspólnicy sp.k.
NIP: 5260107832
ASAP 24 s.c. Grzegorz Pośpieszczyk i Marcin Stachura
NIP: 1181943176
Sporządzenie analizy prawnej dotyczącej oceny projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej pod kątem oceny zgodności projektu z zasadami pomocniczości oraz proporcjonalności wyrazonymi w Traktacie o Unii Europejskiej 2013-05-16 2013-05-21 14 760,00 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
131 47/APS/MAC/WR/13 2013-05-17 APS Adam Palicki Sp.k.
NIP: 9571002089
Druk i dostawa 65 000 ulotek o procesie cyfryzacji telewizji naziemnej 2013-05-17 2013-05-20 5 850,00 zł nie
132 30/DT/2013 2013-05-17 Telewizja Polska SA
NIP: 5210412987
Zakup czasu antenowego w TVP Kraków w celu emisji na antenie regionalnej TVP Kraków wyprodukowanych audycji telewizyjnych dotyczących "Miasteczka cyfrowego Wieliczka cz. I i cz. II" oraz wyprodukowanie 10 min relacji z Audycji Telewizyjnej 3  2013-05-17 2013-05-20 24 600,00 zł nie
133 DFS/11/Z/2013 2013-05-17 KPMG ADVISORY
Sp. z o.o., Sp.k.
NIP: 5272548878
Wykonanie pisemnej ekspertyzy nt. "Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 wraz z rekomendacjami dotyczącymi form wsparcia ze środków unijnych w przyszłym okresie programowania" 2013-05-17 2013-07-16 55 214,70 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
134 43/FORDEWIND/MAC/PN/13 2013-05-20 Jarosław Grzegorz Głowacki FORDEWIND
NIP: 8451560099
Zorganizawanie konferencji nt. "Systemowe wsparcie procesów zarządzania" adresowanej do przedstawicieli samorządu terytorialnego w Polsce 2013-05-20 2013-05-23 14 760,00 zł nie
135 - 2013-05-20 Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe
NIP: 7831186465
Ustalenie zasad współpracy między Stronami i objęcia przez Ministra honorowego patronatu nad udziałem laureatów polskiej edycji finału konkursu Odyseja Umysłu w światowym finale tego programu organizowanym w Michigem w USA 2013-05-20 2013-06-30 30 000,00 zł nie
136 36/DT/2013 2013-05-21 Art.Impression Catering Sp. z o.o.
NIP: 9512121898
Wykonanie usługi cateringowej związanej z organizacją spotkania informacyjnego organizowanego w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2013-05-21 2013-05-24 2 304,00 zł EFRR POIG 2007-2013 oś 7
Projekt systemowy - System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa
137 27/BDG/2013 2013-05-23 EDEN SPRINGS Sp. z o.o.
NIP: 6770066541
Dostawa naturalnej wody źródlanej do siedziby MAC 2013-06-01 2013-09-30 11 040,48 zł nie
138 4/DWRMNIE/2013 2013-05-23 Ewa Michna Udział w charakterze członka na posiedzeniach komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji na realizację w 2014 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, udział w spotkaniach zcłonków komisji 2013-05-23 2013-12-15 2 300,00 zł nie
139 3/DWRMNIE/2013 2013-05-23 Bogumiła Bordychowska Udział w charakterze członka na posiedzeniach komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji na realizację w 2014 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, udział w spotkaniach zcłonków komisji 2013-05-23 2013-12-15 1 000,00 zł nie
140 5/DWRMNIE/2013 2013-05-23 Tomasz Wicherkiewicz Udział w charakterze członka na posiedzeniach komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji na realizację w 2014 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, udział w spotkaniach zcłonków komisji 2013-05-23 2013-12-15 2 300,00 zł nie
141 10DAiKP/13 2013-05-25 Maciej Śmiarowski MSM Studio
NIP: 91611317043
Dokumentacja fotograficzna, materiał filmowy 2013-05-25 2013-12-31 9 000,00 zł nie
142 23/BDG/2013 2013-05-29 Mariusz Cichoszewski
"INTERLABEL Mariusz Cichoszewski"
NIP: 5832578930
Dostawa fabrycznie nowych urządzeń i materiałów eksploatacyjnych do obsługi kancelaryjnej, prowadzenia ewidencji środków trwałych o i identyfikacji wizualnej w MAiC 2013-05-29 2013-06-12 63 309,33 zł nie
143 34/DT/2013 2013-05-31 Radio Białystok S.A.
NIP: 5420003367
Przeprowadzenie kampanii radiowej dotyczącej procesu cyfryzacji telewizji naziemnej na antenie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku Radio Białystok - S.A. 2013-05-31 2013-06-17 14 268,00 zł nie
144 32/DT/2013 2013-05-31 Radio Kielce S.A.
NIP: 6570235795
Przeprowadzenie kampanii radiowej dotyczącej procesu cyfryzacji telewizji naziemnej na antenie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio Kielce S.A. 2013-05-31 2013-06-17 33 333,00 zł nie
145 8/DSI/2013 2013-05-31 Jacek Wojnarowski
NIP: 5341195065
Udzielanie konsultacji i doradztwa w zakresie dokonywania analiz, oceny projektów, założeń do badań umiejetności i kompetencji cyfrowych społeczeństwa, popytu na usługi e-administracji, e-wykluczenia obywateli w ramach Forum Partnerów Sieci 2013-05-31 2013-12-31 49 000,00 zł nie
146 BDG/28/2013 2013-06-03 PUI BC-INWEST S.C.
NIP: 5221012056
Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku (siedziby MAC) 2013-06-03 do dnia uzyskania przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę 46 760,00 zł nie
147 31/DT/2013 2013-06-03 Tygodnik Powszechny Sp. z o.o.
NIP: 676 0056914 
Publikacja dwóch artykułów dotyczących procesu cyfryzacji telewizji naziemnej 2013-06-03 2013-07-30 12 300,00 zł nie
148 44/GRAFMARINA/MAC/PN/13 2013-06-04 GRAF MARINA S.C.
NIP: 9461812858
Świadczenie usług obsługi konferencji ramach III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim"  2013-06-04 2013-06-13 43 740,00 zł nie
149 aneks nr 1 do um. 5/BDG/2013 2013-06-05 Ensalta Sp. z o.o.
NIP: 6772337300
Usługa oddania do używania zasilaczy awaryjnych UPS i przełączników sieciowych  2013-02-12 2014-02-11 12 280,32 zł nie
150 40/AMAD/MAC/PN/13 2013-06-05 AMAD sp. z o.o.
NIP: 1181932126
Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu 2013-06-05 2013-07-05 13 138,12 zł nie
151 20130605/KAM1130 2013-06-05 Polska Telefonia Cyfrowa
- Centertel Sp. z o.o.
NIP: 5270206872 
Dostęp do bezprzewodowej transmisji danych 2013-06-05 2015-06-04 20 729,53 zł nie
152 20/2013/U/DFS 2013-06-06 Juliusz Józef Czarnowski Sporządzenie dwóch ekspertyz do projektów złożonych w dniach od 22 kwietnia do 6 maja 2013 w ramach dodatkowego etapu naboru na listę projektów indywidualnych dla 7. osi priorytetowej POKL 2013-06-06 2013-06-13 800,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
153 35/DT/2013 2013-06-07 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia
w Olsztynie
"Radio Olsztyn" S.A.
NIP: 7360509493
Przeprowadzenie kampanii radiowej dotyczącej procesu cyfryzacji telewizji naziemnej na antenie Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Olsztynie Radio Olsztyn S.A. 2013-06-07 2013-07-23 29 278,80 zł nie
154 33/DT/2013 2013-06-07 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia
w Lublinie
"Radio Lublin" S.A.
NIP: 7120165888
Przeprowadzenie kampanii radiowej dotyczącej procesu cyfryzacji telewizji naziemnej na antenie Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Lublinie Radio Lublin SA., tj. na antenie regionalnej Radia Lublin i antenie miejskiej Radia Free 2013-06-08 2013-06-17 33 087,00 zł nie
155 7/DWJST/2013 2013-06-07 Tomasz Łęcki REKLAMIZER
NIP: 7962702619
Wykonanie i dostarczenie ulotek do projektów "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", "Dobre prawo - sprawne rządzenie", "Akademia Liderów Samorządowych" realizowanych w ramach działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013-06-07 2013-06-25 1 760,13 zł EFS POKL 2007-2013 
projekt systemowy „Dobre prawo sprawne rządzenie”, projekt systemowy „Systemowe
wsparcie procesów zarządzania w JST”, projekt systemowy "Akademia Liderów Samporządowych"
156 54/ART/MAC/WR/13 2013-06-12 Art.Impression Catering Sp. z o.o.
NIP: 9512121898
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych na potrzeby MAC 2013-06-12 2013-12-31 42 500,00 zł nie
157 7/INFOSTRATEGIA/MAC/UW-UR/13 2013-06-12 Konsorcjum: InfoStrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy s.j.
NIP: 6772227669
Wardyński i Wspólnicy sp.k.
NIP: 5260107832
ASAP 24 s.c. Grzegorz Pośpieszczyk i Marcin Stachura
NIP: 1181943176
Sporządzenie dwóch analiz związanych z realizacją przez Agencję Rozwoju Mazowsza SA projektu pn. "Internet dla Mazowsza" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 2013-06-12 2013-06-26 177 489,00 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
158 29/BDG/2013 2013-06-12 EKO-EFEKT Sp. z o.o.
NIP: 5210084684
Opracownie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn "Kompleksowa termomodernizacja budynku MAiC w ramach i według zasad Programu Operacyjnego PL 04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, obszar programowy nr 5 "Efektywność energetyczna" wraz ze skompletowaniem załączników do wniosku oraz monitorowanie procesu rozpatrywania wniosku, jego weryfikacja i aktualizacja opracowanej dokumentacji 2013-06-12 30 dni roboczych od dnia otrzymania od zamawiajacego kompletu materiałów 15 000,00 zł nie
159 38/DT/2012 2013-06-12 Telewizja Polska S.A.
NIP: 5210412987
Zakup czasu antenowego w TVP Kielce w celu emisji na antenie regionalnej TVP Kielce wyprodukowanych audycji telewizyjnych  2013-06-12 2013-06-18 24 590,87 zł nie
160 - 2013-06-13 Agencja Bezpieczeństwa Wewnetrznego
 NIP 5213199092
Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych dla Sekretarza Stanu 2013-06-18 2013-06-19 1 312,00 zł nie
161 31/BDG/2013 2013-06-13 Kupniewski Krzysztof Kupniewski
NIP: 9510053299
Wykonanie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych uzupełniejących elektrycznych, polegających na przebudowie układów pomiarowych zgodnie z nowymi warunkami przyłączeniowymi, w pomieszczeniach przyłączy i rozdzielni elektrycznych w budynku (siedzibie MAC) 2013-06-13 2013-09-30 1 230,00 zł nie
162 9/DSI/2013 2013-06-13 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
NIP: 7010272815
Przeprowadzenie seminarium dla nauczycieli z 24 szkół biorących udział w komponencie badawczym rządowego programu "Cyfrowa Szkoła" w auli Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach 2013-06-13 2013-06-15 9 500,00 zł nie
163 37/DT/2013 2013-06-13 Salans FMC SNR
Denton Oleszczuk S.K.
NIP: 5252197565
Przygotowanie pisemnej analizy prawnej dotyczącej opłat za zajęcie pasa drogowego 2013-06-13 2013-06-27 68 388,00 zł EFRR POIG 2007-2013 oś 7
Projekt systemowy - System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa
164 8DAiKP/13 2013-06-13 Uniwersytet Warszawski
NIP: 5250011266
Wynajem w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem, w tym zapewnienie nagłośnienia, projektora, ekranu, laptopa, dostępu do Internetu oraz zapleczem 2013-06-27 2013-06-27 7 847,40 zł nie
165 8/DWJST/2013 2013-06-13 Joanna Konieczna-Sałamatin Świadczenie usług doradztwa dla departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu terytorialnego MAC na etapie wyboru wykonawcy badania oraz realizacji pilotażowej edycji badania ewaluacyjnego pt. "Barometr rozwoju instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego 2013-06-13 2013-12-17 20 650,00 zł EFS POKL 2007-2013
projekt systemowy „Systemowe
wsparcie procesów zarządzania w JST”
166 DSI/2013 2013-06-14 A-TRANS Anna Machlarz
NIP: 9542263628
Usługa przewozu osób na dwóch trasach: Proszowice-Katowice-Proszowice i Olkusz-Oświęcim-Katowice-Oświęcim-Olkusz 2013-06-15 2013-06-15 2 160,00 zł nie
167 33/BDG/2013 2013-06-18 888 Mirosława Puczyńska
NIP: 5222230915
Wykonanie audytu efektu ekologicznego dla zadania inwestycyjnego Przebudowa budynku MAC 2013-06-18 2013-06-30 2 000,00 zł nie
168 29/AUDYTEL/MAC/PN/13 2013-06-18 AUDYTEL S.A.
NIP: 7792169697
Przeprowadzenie 16 dwudniowych szkoleń temetycznych związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących realizacji inwestycji telekomunikacyjnych dla przedstawicieli jednostek somorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz spozrądzenie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń 2013-06-18 2013-11-12 319 996,80 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
169 38/UNIWERSYTET WARSZAWSKI/MAC/PN/13 2013-06-19 Uniwersytet Warszawski
NIP: 5250011266
Świadczenie usług edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim w postaci dwóch edycji 2-semestralnego studium podyplomowego dla kadry zarządzającej komórek odpowiedzialnych za teleinformatykę w jednostkach centralnej administracji rządowej 2013-06-19 2015-04-18 837 000,00 zł EFS POKL 2007-2013 5.1
Projekt systemowy - Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej – narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji
170 9DAiKP/13 2013-06-20 Polskie Sieci Nadawcze Sp. z o.o.
NIP: 5260036664
Nagranie sygnału wideo przebiegu konferencji w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, streaming z konferencji, zapewnienie modułu czatu moderowanego umożliwiającego umieszzcanie i odczytywanie komentarzy na wskazanym przez Zamawiającego adresie internetowym, dostarczeniu nagranego materiału  2013-06-20 2013-06-27 1 845,00 zł nie
171 53/DZP/WR/13 2013-06-21 Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa
NIP: 5272162127 
Usługi prawnicze polegające na analizie prawnej roszczeń akcjonariuszy Sferii w stosunku do Skarbu Państw, które mogą być złoszone na podstawie umowy w sprawie popierania i wzajemnej ochrony iwestycji pomiędzy Polską a Cyprem oraz kontynuacji rozmów ugodowych ze Sferią S.A. i akcjonariuszami Sferii S.A. i wynegocjowanie projektu ewentualnej ugody 2013-06-21 2013-07-20 300 000,00 zł nie
172 51/JANSAN/WR/13 2013-06-24 Zakład Remontowo-Budowlany "JANSAN" Jerzy Janusz
NIP: 5220050557
Roboty budowlane uzupełniajace elektryczne polegające na przebudowie układów pomiarowych zgodnie z warunkami przyłączeniowymi w pomieszczeniach przyłączy i rozdzielni elektrycznych w siedzibie MAC  2013-06-24 2013-08-19 61 000,00 zł nie
173 11/DSI/2013 2013-06-25 Aleksander Żołnierski Wykonanie szczegółowej ekspertyzy dotyczącej narzędzi badawczych, wyników badań oraz raportów cząstkowych i raportu końcowego powstałych w ramach badania społecznego przeprowadzonego przez SMG/KRC POLAND MEDIA SA na zrecz Zamawiającego na potrzeby komponentu badawczego programu "Cyfrowa Szkoła" 2013-06-25 2013-07-15 12 000,00 zł nie
174 2/MAC/2013 2013-06-26 Tomasz Jeruzalski Konsultacje i doradztwo w zakresie dokonywania analiz i ocen projektów teleinformatycznych wdrażanych w resorcie Administracji i Cyfryzacji 2013-06-25 2013-07-31 9 000,00 zł nie
175 521/VIP/2013 2013-06-26 Polkomtel Sp. z o.o.
NIP: 5271037727
Świadczenie usługi telefonii mobilnej dostęp do technologii LTE  2013-06-26 2014-06-25 25 000,00 zł nie
176 - 2013-06-27 Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre
NIP: 5272374935
Najem powierzchni konferencyjnej oraz usługi dodatkowe (gastronomiczne, najem sprzętu technicznego) 2013-07-05 2013-07-06 127 286,60 zł nie
177 1/2013 2013-06-27 BEST COMMERCIAL ROBERT BŁASZCZYK
NIP: 5213621697
Wykonanie i dostarczenie stojaka roll-up promującego projekt systemowy "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST" realizowany w ramach działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013-06-27 2013-07-08 303,68 zł EFS POKL 2007-2013
projekt systemowy „Systemowe
wsparcie procesów zarządzania w JST”
178 35/BDG/2013 2013-07-01 INTEGRAL Katarzyna Fitas
NIP: 6581827128
Dostawa akcesoriów komputerowych, części zamiennych i narzędzi informatycznych 2013-07-01 2013-07-15 58 917,00 zł nie
179 - 2013-07-02 RIPE NCC Resaux IP
Network Coordination Centre
Zarejestrowane w Amsterdamskiej Izbie Handlowej 40539632
Umowa członkowska i o świadczenie usług; członkowstwo w RIPE NCC, udostępnianie adresów IP 2013-07-02 nieokreślony 3 800,00 € nie
180 42/DT/2013 2013-07-02 Impresariat Artystyczny Katjusza Katarzyna Jasińska
NIP: 5841553875
Usługa konferansjerska podczas kolacji w Hotelu Hilton 2013-07-05 2013-07-05 6 150,00 zł nie
181 47/DT/2013 2013-07-02 Piotr Dmochowski-Lipski  Usługi wsparcia eksperckiego w zakresie spraw związanych z realizacją polityki i gospodarki satelitarnej na forum krajowym i międzynarodowym 2013-07-02 2014-06-30 52 000,00 zł nie
182 41/DT/2013 2013-07-03 Agencja Eventowo-Koncertowa
Katarzyna Chadała
NIP: 6612196658
Wykonanie przze Królewską Orkiestrę Symfoniczną koncertu dla MAC 2013-07-05 2013-07-05 28 905,00 zł nie
183 9DWJST/2013 2013-07-03 XEROSERVICE NORTH Sp. z o.o.
NIP: 5860005790
Dostawa 2 niszczarek i skanera dokumentowego 2013-07-03 2013-07-17 17 183,10 zł EFS POKL 2007-2013
projekt systemowy „Dobre prawo sprawne rządzenie”, projekt systemowy „Systemowe
wsparcie procesów zarządzania w JST”
184 59/ENSALTA/MACPN/13 2013-07-04 Ensalta Sp. z o.o.
NIP: 6772337300
Dostawa jednego serwera typy RACK, przełączników sieciowych do obudowy typu blade, rozbudowy konsoli KVM, dysków twardych, modułów GBIC oraz innych elementów serwerowych w celu rozbudowy infrastruktury serwerowej Zamawiającego 2013-07-04 2013-07-25 276 675,92 zł nie
185 12/DWJST/2013 2013-07-12 Demos Polska Sp. z o.o.
NIP: 525315013
Usługa organizacji zamknietego szkolenia pod nazwą "Realizacja projektów ponadnarodowych w ramach POKL" 2013-07-12 2013-07-25 8 000,00 zł EFS POKL 2007-2013 Pomoc Techniczna
186 11/DWJST/2013 2013-07-12 Zbigniew Mosoń Dokonanie oceny merytorycznej projektów zgłaszanych na konkurs 1/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w samorządach województw - konkurs zamknięty" w  ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL po procedurze odwoławczej 2013-07-12 2013-07-29 1 200,00 zł nie
187 10/DWJST/2013 2013-07-12 Katarzyna Wądołowska Dokonanie oceny merytorycznej projektów zgłaszanych na konkurs 1/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w samorządach województw - konkurs zamknięty" w  ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL po procedurze odwoławczej 2013-07-12 2013-07-29 1 200,00 zł nie
188 50/WAT/MAC/PN/2013 2013-07-15 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
NIP: 5270206300
Świadczenie usług edukacji osob doroslych na poziomie akademickim w postaci dwóch edycji 2-semestralnego studium podyplomowego z zakresu projektowania i architektury systemów informatycznych dla średniej klasy zarządzającej oraz pozostałych pracowników merytorycznych komórek odpowiedzialnych za teleinformatykę w jednostkach centralnej administracji rządowej 2013-07-15 2015-05-14 726 800,00 zł EFS POKL 2007-2013 5.1
Projekt systemowy - Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej – narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji
189 36/BDG/2013 2013-07-15  ACCORA
Agnieszka Krasowicz
NIP: 5222493537
Dostawa wykładziny dywanowej igłowanej Heckmontwice Iron Duke wraz z jej założeniem i montażem w korytarzu na parterze budynku MAC 2013-07-15 2013-08-11 13 701,76 zł nie
190 37/BDG/2013 2013-07-15 Polityka INFO Sp. z o.o.
NIP: 7010211883
Zakup usług dostępu do analiz bazy wiedzy - Polityka Insight 2013-07-01 2014-06-30 39 852,00 zł nie
191 46/PSDB/MAC/PN/13 2013-07-16 PSDB Sp. z o.o.
NIP: 5261663995
Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. "Barometr rozwoju instytucjonalnego Jednostek Samorządu Terytorialnego". Ocena wpływu Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na funkcjonowanie urzędów administracji samorządowej 2013-07-16 2013-12-17 120 540,00 zł EFS POKL 2007-2013 Pomoc Techniczna
192 60/APIUS/MAC/13 2013-07-17 APIUS TECHNOLOGIES Sp. z o. o.
NIP: 9452155088
Dostawa przełącznika METRO Ethernet, firewalla oraz doposażenie posiadanego firewalla w celu rozbudowy infrastruktury sieciowej oraz instalacja sprzętu i jego uruchomienie 2013-07-17 2013-08-07 303 142,17 zł nie
193 43/DT/2013/244405 2013-07-17 Telewizja Polska SA
NIP: 5210412987
Zakup czasu antenowego w TVP Olsztyn -emisja audycji  "Cyfrowy port Giżycko" 2013-07-17 2013-07-27 61 500,00 zł nie
194 4/DWRMNIE/2013 2013-07-19 Mobile Management Sp. z o.o.
NIP: 7010256911
Wykonanie platformy "eRejestry" oraz zapewnienie wsparcia powdrożeniowego 2013-07-19 2013-12-16 36 900,00 zł nie
195 12/DSI/2013 2013-07-19 Angelika Rogalska-Malinowska
Agencja Reklamowa
Czarno Na Białym
NIP: 7272310451
Przygotowanie formatu graficznego i druk publikacji pod nazwą Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013" 2013-07-19 2013-08-20 15 965,40 zł nie
196 38/BDG/2013 2013-07-19 LOG Systems Sp. z o.o.
NIP: 7792368422
Dostawa 200 licencji do oprogramowania - systemu do zarządzania zasobami IT oraz helpdeskiem LogSystem wraz z modułem automatyzacji oraz usługa wsparcia technicznego 2013-07-19 2014-12-13 30 748,62 zł nie
197 4/COMARCH/MAC/PN/13 2013-07-22 Konsorcjum:
COMARCH S.A.
NIP: 6770065406
COMARCH POLSKA S.A.
NIP: 6751387586
Asysta techniczna oprogramowania standardowego systemu ePUAP i serwis pogwarancyjny dla urządzeń systemu ePUAP 2013-07-22 2014-07-21 10 199 160,00 zł nie
198 11/DAiKP/13 2013-07-22 Big G Project Grzegorz Baran
NIP: 7451614328
Najem namiotu ekspresowego, krzeseł i stołów cateringowych 2013-07-23 2013-07-23 817,95 zł nie
199 66/INFOVER/MAC/WR/13 2013-07-26 Infover Sp. z o.o. S.K.A
NIP: 9591486133 
Przygotowanie infrastruktury technicznej, obsługa bezpłatnej infolinii telefonicznej, obsługa skrzynki poczty elektrycznej 2013-07-26 2013-08-31 13 062,60 zł nie
200 61/ECOVIS/MAC/PN/13 2013-07-29 Ecovis Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. Kom.
NIP: 5252231457
Świadczenie usług prawnych polegajacych na bieżącej obsłudze prawnej w zakresie spraw prowadzonych przez Ministra AiC jako Instytucji Pośredniczącej dotyczących wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2013-07-29 2013-11-30 236 632,17 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
201 44/DT/2013 2013-07-29 Telestrada S.A.
NIP: 5441014413 
Świadczenie telekomunikacyjnej usługi bezpłatnej infolinii na numerze podkładowym 8000070788 2013-08-01 2015-08-31 12 187,43 zł nie
202 39/BDG/X/2013 2013-07-29 GTS Poland Sp. z o.o.
NIP: 5252061127 
Świadczenie usług w zakresie uruchomienia i utrzymania Wirtualnego Centrum Danych wraz z usługami towarzyszącami 2013-07-29 2014-07-28 68 636,40 zł nie
203 67/CAMPO/MSC/PN/2013 2013-07-29 "CAMPO" Agnieszka Bodziony
NIP: 7341699111 
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby przeprowadzenia 16 dwudniowych warsztatów 2013-07-29 2013-11-30 127 366,40 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
204 13/DWJST/2013 2013-07-30 Zbigniew Mosoń Wykonanie pisemnej opinii eksperckiej na temat projektu systemowego w ramach Priorytetu V Dobre rzązdenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 5.2. "wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałąnie 5.2.2 "Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorzadowej tj. "Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP" 2013-07-30 2013-08-14 1 000,00 zł EFS POKL 2007-2013
projekt systemowy „Systemowe
wsparcie procesów zarządzania w JST”
205 3/DZKiSPR/2013 2013-08-01 Stefan Falkowski
"SAT-FAL"
NIP: 1130073475
Modyfikacjia systemu kontroli dostępu oraz dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenia systemu alarmowania i ostrzegania w budynku MAC 2013-08-01 2013-08-16 11 040,48 zł nie
206 1/DBiF/2012 2013-08-01 Danuta Brzezińska Udzielenie konsultacji w zakresie przygotowania programu  współpracy bibliotek publicznych i szkolnych 2013-08-01 2013-08-30 800,00 zł nie
207 2013/1/MAiC 2013-08-05 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym 2013-08-05 2015-12-31 9 000,00 zł nie
208 2/DBiF/2013 2013-08-06 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe FORTECH sp. z o.o.
NIP: 6770050971
Dostawa 3 bezterminowych, nie wyłącznych licencji na moduł barkodowy do
 "Środki Trwałe Ft-ST7"
2013-08-06 2013-08-13 492,00 zł nie
209 13/GWW Woźny i Wspólnicy/MAC/PN/13 2013-08-06 GWW Woźny i Wspólnicy Sp.k.
NIP: 7792022623 
Świadczenie pomocy prawnej w  zakresie wdrażania rekomendacji wynikających z prac grup roboczych Memorandum w sprawie wpółpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej oraz realizacji inwestycji telekomunikacyjnych  2013-08-06 2015-02-05 573 720,00 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
210 2/DBiF/2013 2013-08-06 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe FORTECH Sp. z o.o.
NIP: 6770050971
Dostawa trzech bezterminowych, nieograniczonych w czasie i przestrzeni nie wyłącznych licencji na moduł barkadowy do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do środków trwałych 2013-08-06 2013-08-13 492,00 zł nie
211 - 2013-08-07 EFTA - Financial Mechanism Office
(Biuro Mechanizmów Finansowych)
Przygotowanie i organizacja konferencji pn. Hate Factor in Political Speech  2013-08-07 2014-02-06 14 050,00 € Fundusze Norweskie i Fundusze EOG
212 56/ABBS/MAC/PN/13 2013-08-08 ABES Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Ryszard Ciślicki
NIP: 5260006367 
Dostawa mobilnych szafek do przechowywanie i doładowywania urządzeń komputerowych 2013-08-08 2013-09-07 108 474,81 zł nie
213 10/DI/2013 2013-08-08 Netia S.A.
NIP: 5260205575
Świadczenie usługi transmisji danych "Ethernet EPLport2port" w technologii MPLS 2013-08-08 2014-08-21 42 510,03 zł nie
214 15/P/DI/2013 2013-08-12 ATM S.A.
NIP: 1130059989 
Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP 2013-08-12 2014-08-25 14 730,48 zł nie
215 1/DPO/MAC/13 2013-08-12 Agnieszka Orłowska
"GRAVART Zygmunta Olszewskiego"
NIP: 5251019962
Wykonanie i dostarczenie odznak honorowych "Zasłużony dla Łączności" 2013-08-12 2013-10-04 19 065,00 zł nie
216 69/PHUMEGA/MAC/PN/13 2013-08-14 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MEGA" Małgorzata Biesielska
NIP: 8381013698 
Organizacja warsztatów informacyjno-doradczych 2013-08-14 2013-08-23 26 602,10 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
217 aneks nr 1 do umowy 12/DSI/2013 2013-08-14 Angelika Rogalska-Malinowska Agencja Reklamowa
Czarno na Białym
NIP: 7272310451 
Przygotowanie formatu graficznego i druk publikacji pod nazwą "Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013" 2013-08-14 2013-08-30 4 083,60 zł nie
218 57/ALTERNATIVETECHNOLOGY/MAC/PN/13 2013-08-20 Alternative Technology Sp. z o.o.
NIP: 1132756066 
Dostawa tabletów, laptopów, ultrabooków, monitorów komputerowych i komputerów stacjonarnych 2013-08-20 2013-09-03 71 608,51 zł nie
219 49/CORPOFLOTA/MAC/PN/13 2013-08-20 Corpo Flota Sp. z o.o.
NIP: 1181808573
Odpłatny najem 5 samochodów osobowych oraz świadczenie usług serwisowych 2013-08-20 2017-06-30 840 000,00 zł nie
220 6/InfoStrategia/MAC/UW-UR/13 2013-08-22 Konsorcjum: InfoStrategia
Andrzej Szczerba i Wspólnicy s.j.
NIP: 6772227669
Wardyński i Wspólnicy sp.k.
NIP: 5260107832
ASAP 24 s.c. Grzegorz Pośpieszczyk i Marcin Stachura
NIP: 1181943176
Udzielenie wsparcia doradczego beneficjentów projektów szerokopasmowych realizowanych w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 polegającego na weryfikacji dokumentacji przygotowanych, prowadzonych lub przeprowadzonych przez Beneficjentów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji ww. projektów 2013-08-22 2014-07-31 322 014,00 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
221 9/ERNST&YOUNGMAC/UW-UR/13 2013-08-27 Konsorcjum:
Ernst&Young Business Advisory Sp. z o.o. i Wspolnicy s. k.
NIP: 5252314195
GWW Woźny i Wspolnicy s.k.
NIP: 7792022623
Instytut Łączności - Panstwowy Instytut Badawczy
NIP: 5250009312 
Sporządzenie projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru przez Beneficjentów partnera prywatnego, któremu powierzona zostanie eksploatacja infrastruktury szerokopasmowej wybudowanej w ramach Projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie" oraz zawarcia umowy pomiędzy Beneficjentem a partnerem prywatnym (Operatorem Infrastruktury) w oparciu o zaakceptowany model realizacji przedsięwzięcia  2013-08-27 2014-08-27 578 838,00 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
222 71/MOHO/MAC/PN/13 2013-08-30 MOHO Sp. z o.o.
NIP: 5222794279 
Opracowanie graficznej wizualizacji i wykonanie materiałów reklamowych promujących Europejski Fundusz Społeczny w ramach Działania 5.2 POKL 2007-2013 2013-08-30 2013-09-30 129 691,20 zł EFS POKL 2007-2013 Pomoc Techniczna,
projekt systemowy „Dobre prawo sprawne rządzenie”, projekt systemowy „Systemowe
wsparcie procesów zarządzania w JST”
223 40/BDG/2013 2013-09-03 AMELIS PORZĄDKI
NIP: 5342281045 
Usługa sprzątania w nieużywanej części budynku (siedzibie MAC) 2013-09-03 2013-09-06 3 567,00 zł nie
224 4/DZKiSPR/2013 2013-09-04 Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
NIP: 526-102-96-14 
Dostawa licencji jednostanowiskowej oprogramowania Pem-Heart 3.015 2013-09-04 2013-09-18 1 832,70 zł nie
225 1/DZKiSPR/2013 2013-09-05 Polska Wytwórnia
Papierów Wartościowych S.A.
NIP: 5250001090
Dostawa kart kryptograficznych, kablowych czytników wraz z usługą konfiguracji infrastruktury Microsoft PKI wraz z instruktażem dla pracowników  2013-09-05 2013-10-05 32 002,02 zł nie
226 16/DI/13 2013-09-09 Dariusz Bogucki Wykonanie opracowania pn. analiza uwarunkowań realizacji przez MAC projektu "Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze" 2013-09-09 2013-09-30 6 000,00 zł nie
227 2/SATGUARD/MAC/PN/13 2013-09-09 SAT-GUARD DEFENCE SECURITY Sp. z o.o.
NIP: 5252460494 
Sprawowanie ochrony stałej osób i mienia w budynku (siedzibie MAC) 2013-09-11 2013-09-14 708,48 zł nie
228 3/BM/13 2013-09-13 KONCEPT 2000  Sp. z o.o.
NIP: 1230874449 
Organizacja konferencji pn. "Mowa nienawiści w debacie publicznej - gdzie spoczywa odpowiedzialność" 2013-09-13 2013-09-19 52 028,10 zł nie
229 14/DWJST/2013 2013-09-13 Międzykomunalna S.A. MUNICIPIUM
NIP: 5260250110 
Wynajem powierzchni podczas 11 Samorządowego Forum Kapitału i Finansów 2013-09-13 2013-10-10 18 450,00 zł EFS POKL 2007-2013  projekt systemowy „Systemowe
wsparcie procesów zarządzania w JST”
230 2/WZP/DBiF/13 2013-09-17 Jarosław Lenard Obsługa prawna na zrecz Zleceniodawcy w zakresie doradztwa prawnego 2013-09-17 2013-11-17 4 000,00 zł nie
231 1/DKSiW/2013 2013-09-30 Doradztwo Biznesowe Mirosław Zawadzki
NIP: 6782106111
Sporządzenie i przekazanie analizy przygotowanej na podstawie przeprowadzonej weryfikacji prowadzonych postepowań przetargowych przez CPI i projektów realizowanych przez zewnętrznych usługodawców pod kątem ich zgodności ze studium wykonalności oraz uzasadnieniem biznesowym e-PUAP2, a także ich wpływu na efektywność i skuteczność projektu e-PUAP2; wdrożonych przez CPI I DI MAC rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie utrzymania i eksploatacji infrastruktury IT wykorzystywanej na potzreby świadzcenia usługi e-PUAP2; zgodności wdrożonych przez CPI i DI MAC rozwiązań w wymaganiami Rozporzązdenia RM z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności 2013-09-30 2013-11-15 30 000,00 zł nie
232 8/DWRMNIE/2013 2013-10-01 Tomasz Wicherkiewicz Sporzadzenie ekspertyzy dotyczącej sposobu realizacji zleceń w sprawie Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sformułowanych przez Komitet Ministrów Rady Europy oraz Komitet Ekspertów do spraw Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych 2013-10-01 2013-11-30 1 500,00 zł nie
233 41/BDG/2013 2013-10-01 Nextiraone Polska Sp. z o.o. 
NIP: 9521851834
Sprzedaż wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania do wizualizacji systemów serwerowych - VMWARE  2013-10-01 12 miesięcy od aktywacji wsparcia  42 225,24 zł nie
234 47/BDG/2013 2013-10-01 GTS Poland Sp. z o.o.
NIP: 5252061127
Usługa dostępu do sieci Internet w budynku biurowym (siedzibie MAC) 2013-10-01 2015-09-30 54 612,00 zł nie
235 80/ENSALTA/MAC/PN/13 2013-10-02 Ensalta Sp. z o.o.
NIP: 6772337300
Najem sprzętu IT i AV  oraz transport materiałow informacyjnych i promocyjnych przeznaczonych do wykorzystania w trakcie Targów CEBIT z transportem 2013-10-02 2013-11-08 43 603,50 zł EFS POKL 2007-2013 Pomoc Techniczna
236 63/AUDMAX/MAC/PN/13 2013-10-02 AUDMAX Błażej Biliński
NIP: 6931210116 
Usługi audytu w ramach POKL 2013-10-02 2013-11-30 19 065,00 zł EFS POKL 2007-2013 5.1
Projekt systemowy"Dobre prawo sprawne rządzenie", projekt systemowy "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego"
237 13/DSI/2013 2013-10-03 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o.
NIP: 5252189123 
Przeprowadzenie badania "e-administracja w oczach internautów" oraz dostarczenie raportu przedstawiającego wyniki i wnioski z tego badania  2013-10-03 2013-11-21 60 885,00 zł nie
238 75/GOMA/MAC/PN/13 2013-10-04 GOMA Agencja Reklamy
Mariusz Markut
NIP: 8650010415 
Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych POIG na targi w Stambule  2013-10-04 2013-10-23 26 417,80 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
239 72/GMSYNERGY/MAC/PN/13 2013-10-04 GMSYNERRGY Sp. z o.o. s.k.
NIP: 7282791854 
Organizacja dwóch dwudniowych warsztatów  2013-10-04 2013-11-21 153 900,00 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
240 46/BDG/2013 2013-10-08 SYSTEM IWONA ŁUPIJ 
NIP: 8211572217 
Usługa polegająca na wydzieleniu i porządkowaniu dokumentacji oraz przygotowanie do przekazania dokumentacji do właściwych archiwów 2013-10-08 2013-12-20 66 000,00 zł nie
241 74/STOLGRAF/MAC/PN/13 2013-10-10 Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usłogowe  STOLGRAF
Pasternak, Rodziewicz Sp.j.
NIP: 8840013285 
Przygotowanie i druk broszur w ramach POKL 2013-10-10 2013-11-09 7 134,00 zł EFS POKL 2007-2013 Pomoc Techniczna,
projekt systemowy „Dobre prawo sprawne rządzenie”, projekt systemowy „Systemowe
wsparcie procesów zarządzania w JST”
242 89/ComarchPolska/MAC/WR/13 2013-10-11 COMARCH POLSKA S.A.
NIP: 6751387586 
Usługi konsultacyjno-szkoleniowe oraz konfiguracyjne i modyfikacyjne w zakresie oprogramowania Systemu ePUAP 2013-10-11 2013-12-31 120 540,00 zł nie
243 8/DWRMNIE/2013 2013-10-14 Piotr Winczorek Sporządzenie ekspertyzy na temat warunków, jakie w świetle przepisów Konstytucji RP powinny zostać spełnione przed uchwaleniem ustawy wprowdzającej instytucję odpisu podatkowego w wysokości 0,5% od podatku należnego, na wskazany przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych , kościół lub inny związek wyznaniowy oraz uchylającej ustawę z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego 2013-10-14 2013-10-24 3 500,00 zł nie
244 76/K&K/MAC/PN/13 2013-10-14 Grzegorz Kamiński K&K
Reklama - Poligrafia
NIP: 6761587393 
Przygotowanie, druk oraz dostawa broszur lub/i plakatow lub/i wkładu do stojaku typu roll up  2013-10-14 2013-12-05 10 861,40 zł nie
245 5/MAC/WR/13 2013-10-14 Telewizja Polska S.A.
NIP: 5210412987 
Pilotażowa usługa Regionalnego Systemu Ostrzegania w postaci rozpowszechniania komunikatów alarmowych dla potrzeb wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych  2013-10-14 2014-08-31 250 000,00 zł nie
246 12/DAiKP/2013 2013-10-15 DIREKTPOINT
Maciej Jonakowski
Wojciech Rojek Spółka Jawna
NIP: 5213633424
Przebudowa strony mac.gov.pl mająca w szczególności na celu dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych  2013-10-15 2014-12-20 54 858,00 zł nie
247 14/DSI/2013 2013-10-15 PBS Sp. z o.o.
NIP: 5850205642 
Przeprowadzenie badania "Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów w Polsce w 2013 r." oraz sporządzenie raportu przedstawiającego wyniki i wnioski z badania  2013-10-15 2013-12-13 42 927,00 zł nie
248 23/DWJST/2013 2013-10-17 Sławomir Wysocki Wykonywanie oceny merytorycznej projektów zgłaszanych na konkurs zamknięty nr 2/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wsparcie JST w zakresie wdrażania standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomoca ePUAP V Priorytetu PO KL Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013-10-21 2013-11-29 11 000,00 zł EFS POKL 2007-2013
projekt systemowy „Systemowe
wsparcie procesów zarządzania w JST”
249 19/DWJST/2013 2013-10-17 Beata Katarzyna Wądołowska Wykonanie oceny merytorycznej projektów zgłoszonych na konkurs zamknięty  2/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadzcenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP - konkurs zamknięty w ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL 2013-10-21 2013-11-29 11 000,00 zł POKL 2007-2013
Pomoc Techniczna
250 22/DWJST/2013 2013-10-17 Zbigniew Mosoń Wykonanie oceny merytorycznej projektów zgłoszonych na konkurs zamknięty  2/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadzcenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP - konkurs zamknięty w ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL 2013-10-21 2013-11-29 11 000,00 zł POKL 2007-2013
Pomoc Techniczna
251 21/DWJST/2013 2013-10-17 Maria Chmielińska Wykonanie oceny merytorycznej projektów zgłoszonych na konkurs zamknięty  2/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadzcenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP - konkurs zamknięty w ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL 2013-10-21 2013-11-29 11 000,00 zł POKL 2007-2013
Pomoc Techniczna
252 24/DWJST/2013 2013-10-17 Bożena Ciechanowska Wykonanie oceny merytorycznej projektów zgłoszonych na konkurs zamknięty  2/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadzcenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP - konkurs zamknięty w ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL 2013-10-21 2013-11-29 11 000,00 zł POKL 2007-2013
Pomoc Techniczna
253 16/DWJST/2013 2013-10-17 Katarzyna Kopeć-Dźwigaj Wykonanie oceny merytorycznej projektów zgłoszonych na konkurs zamknięty  2/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadzcenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP - konkurs zamknięty w ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL 2013-10-21 2013-11-29 11 000,00 zł POKL 2007-2013
Pomoc Techniczna
254 28/DWJST/2013 2013-10-17 Katarzyna Lewandowska Wykonanie oceny merytorycznej projektów zgłoszonych na konkurs zamknięty  2/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadzcenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP - konkurs zamknięty w ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL 2013-10-21 2013-11-29 11 000,00 zł POKL 2007-2013
Pomoc Techniczna
255 29/DWJST/2013 2013-10-17 Hanna Milewska Wykonanie oceny merytorycznej projektów zgłoszonych na konkurs zamknięty  2/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadzcenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP - konkurs zamknięty w ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL 2013-10-21 2013-11-29 11 000,00 zł POKL 2007-2013
Pomoc Techniczna
256 25/DWJST/2013 2013-10-17 Witold Mojsa Wykonanie oceny merytorycznej projektów zgłoszonych na konkurs zamknięty  2/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadzcenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP - konkurs zamknięty w ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL 2013-10-21 2013-11-29 11 000,00 zł POKL 2007-2013
Pomoc Techniczna
257 17/DWJST/2013 2013-10-17 Artur Proć Wykonanie oceny merytorycznej projektów zgłoszonych na konkurs zamknięty  2/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadzcenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP - konkurs zamknięty w ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL 2013-10-21 2013-11-29 11 000,00 zł POKL 2007-2013
Pomoc Techniczna
258 30/DWJST/2013 2013-10-17 Iwona Serbeńska Wykonanie oceny merytorycznej projektów zgłoszonych na konkurs zamknięty  2/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadzcenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP - konkurs zamknięty w ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL 2013-10-21 2013-11-29 11 000,00 zł POKL 2007-2013
Pomoc Techniczna
259 18/DWJST/2013 2013-10-17 Maria Szreder Wykonanie oceny merytorycznej projektów zgłoszonych na konkurs zamknięty  2/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadzcenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP - konkurs zamknięty w ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL 2013-10-21 2013-11-29 11 000,00 zł POKL 2007-2013
Pomoc Techniczna
260 20/DWJST/2013 2013-10-17 Kamilla Wojtaszewska Wykonanie oceny merytorycznej projektów zgłoszonych na konkurs zamknięty  2/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadzcenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP - konkurs zamknięty w ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL 2013-10-21 2013-11-29 17 600,00 zł POKL 2007-2013
Pomoc Techniczna
261 23/DWJST/2013 2013-10-17 Sławomir Wysocki Wykonanie oceny merytorycznej projektów zgłoszonych na konkurs zamknięty  2/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadzcenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP - konkurs zamknięty w ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL 2013-10-21 2013-11-29 11 000,00 zł POKL 2007-2013
Pomoc Techniczna
262 26/DWJST/2013 2013-10-17 Maria Janiak Wykonanie oceny merytorycznej projektów zgłoszonych na konkurs zamknięty  2/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadzcenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP - konkurs zamknięty w ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL 2013-10-21 2013-11-29 11 000,00 zł POKL 2007-2013
Pomoc Techniczna
263 15/DWJST/2013 2013-10-17 Elżbieta Kocon Wykonanie oceny merytorycznej projektów zgłoszonych na konkurs zamknięty  2/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadzcenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP - konkurs zamknięty w ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL 2013-10-21 2013-11-29 11 000,00 zł POKL 2007-2013
Pomoc Techniczna
264 65/APIUS-TECHNOLOGIES/MAC/PN/13 2013-10-23 APIUS Technologies Sp. z o.o.
NIP: 9452155088
Modernizacja sieci LAN  2013-10-23 2013-12-22 1 389 900,00 zł nie
265 49/BDG/2013 2013-10-23 Kupniewski Krzysztof Kupniewski
NIP: 9510053299
Przeprowadzenie obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego budynku (siedziby MAC) 2013-10-23 2013-11-30 12 054,00 zł nie
266 84/PERCEPTUS/MAC/PN/13 2013-10-23 Perceptus Sp. z o.o.
NIP: 9291808578 
Dostawa aktualizacji systemu antywirusowego 2013-10-23 2013-11-06 55 327,86 zł nie
267 31/DWJST/2013 2013-10-28 Bożena Ciechanowska Wydanie pisemnej opinii eksperckiej na temat projektu zgłoszonego na konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2013 w ramach V priorytetu POKL Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL, tj. "Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w samorządzie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2013-2015" 2013-10-28 2013-11-15 500,00 zł nie
268 2013/5/MAiC 2013-10-28 ENEA S.A.
NIP: 7770020640
Dostawa energii elektrycznej 2013-10-28 2017-09-30 422 685,88 zł nie
269 13/DAiKP/2013 2013-10-28 Akces Lab - spółdzielnia socjalna
NIP: 003284686 
Usługi doradztwa w zakresie realizacji przebudowy strony mac.gov.pl w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych 2013-10-28 2013-12-10 5 000,00 zł nie
270 50/BDG/2013 2013-10-29 APCOA PARKING POLSKA
Sp. z o.o.
NIP: 5260307689
Wynajęcie pięciu miejsc parkingowych na parkingu SVICTORIA 2013-10-29 nieokreślony 450,00 miesięcznie za jedno miejsce nie
271 14/DAiKP/2013 2013-11-05 Mariusz Zadrożny Świadczenie usługi doradztwa dla departamentu Analiz i Komunikacji Publicznej MAC w zakresie realizacji przebudowy strony mac.gov.pl prowadzonej w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych 2013-11-05 2013-12-17 1 000,00 zł nie
272 85/INDICATOR/MAC/PN/13 2013-11-05 Centrum Badań Merketingowych INDICATOR Sp. z o.o.
NIP: 526-015-28-21 
Przygotowanie i przeprowadzenie badania Omnibus na temet satysfakcji z obsługi i dostępu do informacji publicznej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego 2013-11-05 2013-12-06 6 027,00 zł EFS POKL 2007-2013 Pomoc Techniczna
273 93/TrzyŚwiaty/MAC/PN/2013 2013-11-05 Trzy Światy - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jerzy Kluzek
NIP: 9690193173 
Świadczenie usług gastronomiczno-cateringowych podczas konferencji naukowej "Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce 1945-1989" 2013-11-28 2013-11-29 15 631,00 zł nie
274 94/INFOSTRADA/MAC/PN/13 2013-11-06 Konsorcjum:
Top Rental sp. z o.o.
NIP: 6792990032
Polexpo Exhibitions Sp. zo.o. 
NIP: 5220103503 
Przygotowanie udziału MAiC i beneficjentów 7. i 8. osi POIG w Targach Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA 2013-11-06 2013-11-28 238 497,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
275 52/BDG/2013 2013-11-06 KONTEL Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 5210127034
Dostawa Infokiosku wraz z oprogramowaniem  2013-11-06 2013-12-05 25 590,00 zł nie
276 98/INTERLABEL/MAC/PN/13 2013-11-07 INTERLABEL Mariusz Cichoszewski
NIP: 583-257-89-30
Dostawa urządzeń  drukarek i skanerów kodów kreskowych, drukarek mobilnych i faksów 2013-11-07 2013-11-21 67 754,55 zł nie
277 53/BDG/2013 2013-11-08 CORPO FLOTA Sp. z.o.o.
NIP: 118180573 
Odpłatny najem samochodu osobowego wraz z usługami serwisowymi 2013-11-12 2014-02-28 10 711,85 zł nie
278 11/VAULT/MAC/UW-UR/13 2013-11-12 Konsorcjum:
VAULT Sp. z o.o.
NIP: 6792945528
ITTI Sp. z o.o.
NIP: 7811019801
Świadczenie usług doradczych dla Kujawskio-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. w tym opracowanie ekspertyzy w oparciu o stan faktyczny i obowiązujące regulacje prawne, dotyczące kwestii występowania w projekcie pomocy publicznej lub jej braku oraz sporządzenie rekomendacji na podstawie wyników ekspertyzy oraz wyparacowanie, szczegółowe opisanie i zaprezentowanie możliwych sposobów realizacji projektu w formie scenariuszy działań 2013-11-12 2015-09-30 172 200,00 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
279 87/MazurkasTravel/MAC/PN/13 2013-11-13 MAZURKAS TRAVEL
Biuro podróży Sp. z o.o. 
NIP: 5220002995 
Zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji promującej działanie 8.3 PO IG wraz z wręczeniem nagród 2013-11-13 2013-12-11 95 524,78 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
280 56/BDG/2013 2013-11-14 Partners Polska Maciej Tański
NIP: 5211180272
Przeprowadzenie testu diagnostycznego dla członków kadry kierowniczej Ministerstwa, organizacja warsztatu wyjazdowego, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w wersji papierowej indywidualnych raportów dla każdej osoby, zbiorczego raportu, zapewnienia wyżywienia i noclegu 2013-11-14 2013-12-15 34 563,00 zł nie
281 109/CorpoFlota/MAC/WR/13 2013-11-15 CORPO FLOTA Sp. z o.o.
NIP: 118180573 
Odpłatny najem samochodu osobowego wraz z usługami serwisowymi 2014-03-01 2017-06-30 117 929,45 zł nie
282 49/DT/2013 2013-11-18 Zakład Doświadczalny Budownictwa Łączności Sp. z o.o.
NIP: 1132376263
Usługi doradcze w procesie opracowywania projektu rozporządzeniaw sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie  2013-11-18 2014-04-30 14 760,00 zł EFRR POIG 2007-2013 oś 7
Projekt systemowy - System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa
283 46/DT/2013 2013-11-18 Undicom.pl Michał Unold
NIP: 6312414097
Opracowanie treści i formy graficznej 2 broszur dotyczących dzieci w sieci 2013-11-18 2013-12-17 2 767,50 zł EFRR POIG 2007-2013 oś 7
Projekt systemowy - System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa
284 6/DZKiSPR/2013 2013-11-18 Security Technologies Sp. z o.o. 
NIP: 5261888949 
Modernizacja i konsewrwacja Systemu CCTV 2013-11-18 2013-12-20 56 153,19 zł nie
285 Aneks nr 1 do umowy 28/DWJST/2013 z dnia 17 października 2013 2013-11-18 Katarzyna Lewandowska Wykonanie oceny merytorycznej projektów zgłoszonych na konkurs zamknięty  2/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadzcenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP - konkurs zamknięty w ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL 2013-10-21 2013-12-13 6 600,00 zł POKL 2007-2013
286 Aneks nr 1 do umowy 22/DWJST/2013 z dnia 17 października 2013 2013-11-18 Zbigniew Mosoń Wykonanie oceny merytorycznej projektów zgłoszonych na konkurs zamknięty  2/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadzcenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP - konkurs zamknięty w ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL 2013-10-21 2013-12-13 6 600,00 zł POKL 2007-2013
287 Aneks nr 1 do umowy 24/DWJST/2013 z dnia 17 października 2013 2013-11-18 Bożena Ciechanowska Wykonanie oceny merytorycznej projektów zgłoszonych na konkurs zamknięty  2/POKL/5.2.1/2013 pn. "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadzcenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP - konkurs zamknięty w ramach V priorytetu POKL działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL 2013-10-21 2013-12-13 6 600,00 zł POKL 2007-2013
288 95/AMTECHNOLOGIES/MAC/PN/13 2013-11-19 AM Technologies Polska Sp. z o.o.
NIP: 5262354693 
Dostawa urządzeń do pomiaru parametrów transmisyjnych w szerokopasmowych sieciach telekomunikacyjnych wraz z oprogramowaniem, zapewnienie przeszkolenia użytkowników i zapewnienie asysty technicznej    2013-11-19 2013-12-16 138 006,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
289 45/DT/2013 2013-11-20 AUDYTEL S.A.
NIP: 7792169697
Wykonanie analizy rozwoju rynku dostępu do internetu szerokopasmowego zawierającej prognozowane wartości wskaźników dostępu do internetu szerokopasmowego w Polsce w poszczególnych latach od roku 2013 do roku 2020 2013-11-20 2013-12-04 9 225,00 zł EFRR POIG 2007-2013 oś 7
Projekt systemowy - System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa
290 97/ENSALTA/MAC/PN/13 2013-11-20 Ensalta Sp. z o.o.
NIP: 6772337300
Dostawa i instalacja biblioteki taśmowej (streamera) do przenoszenia danych z systemów komputerowych na taśmę magnetyczną 2011-11-20 2013-12-21 31 377,30 zł nie
291 55/BDG/13 2013-11-20 MALIBU PC - R. Bujalski, W. Dejer i R. Maciak Spółka Jawna
NIP: 5272262484
Dostawa apartów telefonicznych wraz z etui i Acces Point-ów, udzielenie gwarancji i przedłużonej rękojmi na dostarczony przedmiot Umowy  2013-11-20 2013-11-07 49 902,00 zł nie
292 15/DSI/2013 2013-11-21 Ksawery Konarski  Wykonanie ekspertyzy prawnej w zakresie obowiązujących zasad dostępu do zasobów będących w posiadaniu bibliotek, archiwów i muzeów ze wskazaniem kierunków koniecznych zmian w celu zapewnienia odpowiednich standardów otwartego dostepu do tych zasobów, umożliwiającego ich dalsze, ponowne wykorzystanie 2013-11-21 2013-12-09 14 760,00 zł nie
293 58/BDG/2013 2013-11-25 POLMED S.A.
NIP: 5921963724
Profilaktyczne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy  2014-01-01 2014-12-31 16 273,00 zł nie
294 DFS/29/Z/2013 2013-11-27 MDI Sp. z o.o. Sp. kom.
NIP: 5252512400
Wykonanie ekspertyzy - planu kampanii medialnej dla wybranych projektów realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2013-11-27 2013-12-08 51 412,77 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
295 81-1/ENSALTA/MAC/PN/13 2013-11-27 Ensalta Sp. z o.o.
NIP: 6772337300
Dostawa laptopów, tabletów wraz z akcesoriami oraz projektora multimedialnego wraz z oprogramowaniem 2013-11-27 2013-12-18 129 313,36 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
296 102/WoltersKluwer/MAC/PN/13 2013-11-27 Wolters Kluwer SA
NIP: 5830018931
Dostawa elektronicznego systemu informacji prawnej umożliwiającego bezpośrednie korzystanie z bazy danych informacji prawnej w miejscu instalacji, instalacja i uruchomienie systemu, przeprowadzenie szkolenia dla 80 pracowników Zamawiającego, obsługa serwisowa i wsparcie techniczne 2014-01-01 2016-12-31 475 035,84 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
297 21/2013/U/DFS 2013-11-27 Stanisław Nowak Sporządzenie pięciu ekspertyz do projektów złozonych w trakcie naboru na listę projektów indywidualnych dla 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 złożonych w dniach od 4 do 15 listopada 2013 r. w ramach dodatkowego etapu naboru na listę projektów indywidualnych 7. osi priorytetowej tego Programu 2013-11-27 2013-12-04 2 000,00 zł POIG 2007-2013
298  2013 / 2  2013-11-28 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
NIP: 5260251049
Ubezpieczenie pojazdów 2013-12-01 2015-11-30 11 856,00 zł nie
299 16/DSI/13 2013-11-28 InfoStrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy Spólka Jawna
NIP: 6772227669
Przygotowanie opracowania nt. sytuacji komórek IT centralnej administracji rządowej wg stanu na 2012 r. 2013-11-13 2013-12-28 6 949,50 zł EFS POKL 2007-2013
300 110-1/KONTEL/MAC/PN/13 2013-11-28 KONTEL Sp. z o.o., Sp. k.
NIP: 5210127034
Dostawa projektorów Full HD - 3 szt., projektrów mobilnych - 3 szt., telewizorów LCD 46 cali - 3 szt., wraz z oprogramowaniem 2013-11-28 2013-12-12 46 269,84 zł nie
301 110-2/KONTEL/MAC/PN/13 2013-11-28 KONTEL Sp. z o.o., Sp. k.
NIP: 5210127034
Dostawa urządzeń sterujących do systemu dyskusyjnego wraz z akcesoriami - 2 szt., pulpitów uczestników systemu dyskusyjnego - 35 szt., pulpitów przewodniczącego - 2 szt., zastawu dwóch mikrofonów bezprzewodowych z odbiornikami, zestawu nagłośnieniowego składającego się z dwóch głośników wraz ze statywami i Power miksera wraz z oprogramowaniem 2013-11-28 2013-12-12 49 170,05 zł nie
302 111/ComarchPolska/MAC/WR/13 2013-11-29 COMARCH POLSKA S.A.
NIP: 6751387586
Usługa wsparcia utrzymania Systemu e-PUAP rozbudowanej infrastruktury sprzętowo-programowej oraz zmiany dotychczasowej architektury Systemu ePUAP 2013-11-29 2014-01-01 622 380,00 zł nie
303 81-2/HENWAR/MAC/PN/13 2013-11-29 HENWAR - Anna Zagrodzka-Maliszewska
NIP: 5270154885
Dostawa komputerów osobistych All In One; stacjonarnych - 130 szt, ekranu dotykowego - 1 szt., wraz z oprogramowaniem 2013-11-29 2013-12-20 469 344,62 zł nie
304 81-3/HENWAR/MAC/PN/13 2013-11-29 HENWAR - Anna Zagrodzka-Maliszewska
NIP: 5270154885
Dostawa komputerów przenośnych - 70 szt. Wraz z oprogramowaniem 2013-11-29 2013-12-20 206 224,90 zł nie
305 81-4/HENWAR/MAC/PN/13 2013-11-29 HENWAR - Anna Zagrodzka-Maliszewska
NIP: 5270154885
Dostawa tabletów od 7 do 8 cali - 15 szt., tabletów 10 cali - 15 szt. oraz urządzeń typu Android TV-BOX - 3 szt. Wraz z oprogramowaniem 2013-11-29 2013-12-20 61 546,05 zł nie
306 6/DAP/2013 2013-11-29 Ryszard Piotrowski Sporządzenie dwóch ekspertyz dotyczących oceny dopuszczalności w świetle przepisów Konstytucji RP zniesienie lub ograniczenia zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego o raz oceny zgodności a przepisami Konstytucji RP automatycznego załatwiania spraw przez systemy informatyczne, w szczególności w zakresie wydawania rozstrzygnięć administracyjnych oraz zaświadczeń 2013-11-29 2013-12-16 14 000,00 zł nie
307 5/DAP/2013 2013-11-29 Dariusz Ryszard Kijowski Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej kierunków i propozycji zmian upraszzcających postępowanie administracyjne 2013-11-29 2013-12-16 10 000,00 zł nie
308 4/DAP/2013 2013-11-29 Zbigniew Kmieciak Sporządzenie dwóch ekspertyz dotyczących konsultacyjnego postępowania administracyjnego, możliwości modyfikacji administracyjnego toku instancji, w celu zapewnienia komplementarności administracyjnych i sądowych środkó ochrony oraz korekty niektórych budzących wątpliwości rozwiązań ustanowionych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego 2013-11-29 2013-12-09 20 000,00 zł nie
309 107/ARP/MAC/PN/13 2013-12-03 ARP Studio S.C. A. Gmitrzuk, P. Kiljański
NIP: 7621491297
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2013-12-03 2013-12-16 75 792,60 zł nie
310 116/SODEXO/MAC/PN/13 2013-12-03 Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.
NIP: 5222357343
Dostawa bonów podarunkowych papierowych 2013-12-03 2013-12-06 400 000,00 zł nie
311 DFS/31/2/2013 2013-12-04 Telewizja Polska S.A.
NIP: 5210412987
Emisja sześciu audycji telewizyjnych 2013-12-04 2013-12-09 25 000,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
312 104/SHODOK/MAC/PN/13 2013-12-05 SHADOK AV Piechuła Sp. kom.
NIP: 8291629852
Dostawa ścianki multimedialnej skłądającej się z czterech monitorów LCD, stelaża do ściany wizyjnej i skrzyni transportowych do ściany wizyjnej, montaż i skalibrowanie dostarczonych urządzeń  2013-12-05 2013-12-19 69 055,89 zł nie
313 59/BDG/2013 2013-12-09 RSI Sp. z o.o.
NIP: 6422462884
Opracowanie oraz wdrożenie systemu intranetowego, utrzymanie, konserwacja, aktualizacja systemu, wraz ze szkoleniem i wsparciem technicznym 2013-12-09 2014-12-29 42 681,00 zł nie
314 52/DT/2013 2013-12-10 Domański Zakrzewski Palinka Sp.kom.
NIP: 5272162127
Świadczenie usług prawniczych polegajacych na analizie prawnej skargi, sporzązdeniu w oparciu o analizę odpowiedzi w języku polskim na skargę, udzielanie konsultacji, bieżące wsparcie w obszarach merytorycznych objętych zakresem projektu odpowiedzi na skargę w ciągu 6 miesięcy od odebrania projektu odpowiedzi na skargę 2013-12-10 2014-06-11 61 500,00 zł nie
315 92/COMARCH/MAC/PN/13 2013-12-10 COMARCH S.A.
NIP: 6770065406
Sukcesywna dostawa i sprzedaż licencji na oprogramowanie Microsoft 2013-12-10 2016-12-09 739 845,00 zł nie
316 103/DGT/MAC/13 2013-12-11 DGT Sp. z o.o.
NIP: 5840152401
Dostawa licencji na konsole operatorskie DGT-MCS 2013-12-11 2013-12-20 36 900,00 zł nie
317 17/DSI/2013 2013-12-11 Dariusz Andrzejewski Wygłoszenie prelekcji "Praktyczne działania edukacyjne, kierowane do dzieci i rodziców realizowane w szkołach na seminarium współorganizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji "Ochrona dzieci i młodzieży w Internecie. Kto za to odpowiada w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie 2013-12-16 2013-12-16 600,00 zł nie
318 61/BDG/2013 2013-12-12 Wojciech Kałuża
NIP: 5212671339
Kompleksowa konserwacja i naprawa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku MAC 2014-01-01 2014-12-31 45 018,00 zł nie
319 60/BDG/2013 2013-12-12 Wojciech Czerwiński  Kompleksowa konserwacja i naprawy instalacji elektrycznej w 2014 roku w budynku (siedziba MAC) 2014-01-01 2014-12-31 34 320,00 zł nie
320 105/RUCH/MAC/PN/13 2013-12-13 RUCH S.A.
NIP: 5260250475
Prenumerata czasopism krajowych i zagranicznych w formie papierowej w 2014 roku dla MAC 2014-01-01 2014-12-31 92 532,26 zł nie
321 62/BDG/2013 2013-12-13 ART. IMPRESSION
CATERING Sp. z o.o.
NIP: 9512121898
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych na potrzeby MAC 2013-12-13 2013-12-27 25 000,00 zł nie
322 12/BM/MAC/13 2013-12-13 Ewa Wojdyr Usługa tłumaczenia języka migowego na spotkaniu dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie szzcególowych wymagań dotyczących świadzcenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych 2013-12-13 2013-12-13 200,00 zł nie
323 ND-D/861/2013 2013-12-13 RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
NIP: 5252386094 
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 2014-01-01 2015-12-31 113 331,60 zł nie
324 63/BDG/2013 2013-12-17 AMAD sp. z o.o.
NIP: 1181932126
Dostawa urządzeń do zastosowań poligraficznych 2013-12-17 2013-12-24 35 513,34 zł nie
325 82/GRZEGORZKOWALIK/MAC/PN/13 2013-12-18 Grzegorz Kowalik -
Kancelaria Radcy Prawnego
NIP: 7722102972
Wsparcie merytoryczne w procesie odbioru opinii prawnych, rekomendacji, zleceń i wzorów dokumentów dotyczących budowy sieci szerokopasmowych 2013-12-18 2015-12-17 169 740,00 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
326 ND\WW\06435/2013-ND-B\WW\00010/2013 2013-12-19 RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
NIP: 5252386094
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 2013-12-19 18 miesięcy od dokonania wpłaty pierwszej raty opłaty przyłączeniowej 407 394,06 zł nie
327 64/BDG/2013 2013-12-19 Szymon Jankowicz
NIP: 1180765471
Wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na magazyn 2013-12-19 2015-12-31 256 680,00 zł nie
328 65/BDG/13 2013-12-19 RUCH S.A.
NIP: 5260250475
Prenumerata czasopisma zagranicznego EL PAIS w formie papierowej w 2014 roku 2014-01-01 2014-12-31 4 744,00 zł nie
329 12BM/MAC/12/12/2013 2013-12-20 Press-Service Minitoring Mediów
Sp. z o.o.
NIP: 7790016297
Usługa monitoringu mediów 2014-01-01 2014-12-31 63 379,44 zł nie
330 112-2/INTERSERVICE/MAC/PN/13 2013-12-30 Agencja Usługowo-Handlowa "INTERSERVICE" s.c.
(Bogusław Kultys i Joanna Wieteska)
NIP: 5210408282
Sprzątanie okresowe w budynku biurowym (siedziby MAC) 2014-01-01 2014-12-31 19 370,68 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
EFS POKL 2007-2013
Pomoc Techniczna
331 112-3/INTERSERVICE/MAC/PN/13 2013-12-30 Agencja Usługowo-Handlowa "INTERSERVICE" s.c.
(Bogusław Kultys i Joanna Wieteska)
NIP: 5210408282
Sprzątanie okresowe: usługi odśnieżania dachu budynku biurowego (siedziby MAC) 2014-01-01 2014-12-31 41 776,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
EFS POKL 2007-2013
Pomoc Techniczna
332 118/Granatoil/MAC/PN/13 2013-12-30 GRANATOIL Graniszewscy Sp.J.
NIP: 7581909950
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych na potrzeby MAC 2013-12-30 2014-12-31 270 000,00 zł nie
333 112-1/CLARSYSTEM/MAC/PN/13 2013-12-30 CLAR SYSTEM S.A.
NIP: 7781027841
Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu czystości w budynku biurowym (siedziby MAC) 2014-01-01 2014-12-31 185 760,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
EFS POKL 2007-2013
Pomoc Techniczna
334 CUW/455/2013 2013-12-31 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Udostępnienie 3 stanowisk do parkowania pojazdów służbowych 2014-01-01 2014-12-31 6 199,20 zł nie