Opis projektu

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych

Umiejętności cyfrowe – od powszechnych, niezbędnych do korzystania z udogodnień on-line, poprzez konieczne w nauce i pracy, do tych najwyższych, otwierających niezwykłe szanse życiowe i może miejsce w historii – są konieczne dla rozwoju Polski i Polaków. Otwierają szanse rozwojowe i umożliwiają konkurencyjność na równym poziomie z najlepszymi i najzamożniejszymi. Jak to wykorzystamy, zależy od nas samych.

Inicjatywa powołania Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych w Polsce wynika właśnie ze zrozumienia tego zjawiska oraz chęci stymulowanie działań na rzecz podnoszenia umiejętności i ich wykorzystywania. 

Porozumienie jest nieformalnym zrzeszeniem instytucji, organizacji oraz firm, które identyfikują się z jego celami i działają na rzecz ich realizacji. Poszukuje ono synergii pomiędzy realizowanymi inicjatywami, inspiruje nowe przedsięwzięcia, zbiera informacje o dobrych praktykach, propaguje je w różnych środowiskach nawet odległych od zagadnień cyfryzacji. Działa na rzecz dostępu do wiedzy i informacji, upowszechnienia partycypacji cyfrowej oraz zdobywania umiejętności niezbędnych we wszystkich okresach życia i obszarach aktywności społecznej oraz zawodowej.

Więcej informacji na temat Szerokiego Porozumienia na rzecz  Rozwoju Umiejętności Cyfrowych można uzyskać na stronie Porozumienia http://umiejetnoscicyfrowe.pl/