STATUS: Zadanie realizowane

SRP - System Rejestrów Państwowych

rejestry państwowe, e-administracja
Dłonie na klawiaturze komputera. Grafika kieruje do strony poświęconej projektowi "System Rejestrów Państwowych".

Celem przedsięwzięcia  SRP jest usprawnienie usług świadczonych przez administrację poprzez otwarcie zasobów informacyjnych Państwa oraz obniżenie kosztów utrzymania i tworzenia rejestrów Państwowych. Dziś obywatele często zobowiązani są do przenoszenia informacji pomiędzy instytucjami, ponieważ urzędy bezpośrednio nie komunikują się między sobą oraz nie korzystają z zasobów gromadzonych w rejestrach publicznych, mimo iż formalnie zobowiązane są do pozyskiwania informacji z systemów teleinformatycznych innych urzędów (vide art. 220 ka). Cel ten można osiągnąć tworząc referencyjny model przechowywania i przetwarzania informacji w rejestrach państwowych, a także udostępniania informacji w nich zawartych obywatelom i podmiotom świadczącym usługi na rzecz obywateli. 

Więcej