STATUS: Zadanie realizowane

Portal Rzeczypospolitej Polskiej

e-administracja
Godło Polski - biały orzeł z koroną na czerwonym tle. Grafika kieruje do strony poświęconej projektowi "Portal Rzeczypospolitej Polskiej".

Strona główna Portalu będzie cyfrową, informacyjno-usługową bramą państwa polskiego i zarazem mapą jego instytucji. Portal będzie głównym miejscem udostępniania informacji publicznych przez polską administrację — strona główna Portalu będzie pełniła funkcję strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej. Portal połączy strony administracji rządowej w jeden, jednolity i przejrzysty system informacyjny. Obywatel znajdzie tu podany w ustandaryzowany sposób wykaz podmiotów wykonujących zadania publiczne, a także gamę usług świadczonych przez państwo, zarówno przez administrację rządową, jak i samorządową (katalog usług publicznych). 

Więcej