Ramowy katalog kompetencji cyfrowych

Polska Cyfrowa PO PC 2014-2020

WERSJA ANGIELSKA / ENGLISH VERSION 

Nowe podejście do rozwoju kompetencji cyfrowych

Ekspansja nowych technologii oraz rosnące możliwości ich stosowania w różnych sytuacjach życiowych sprawiają, że rozwój umiejętności cyfrowych nabiera szczególnego znaczenia. Komputery, tablety, telefony komórkowe są dziś wszechobecne a sprawne posługiwanie się nimi może ułatwić nasze życie - tak zawodowe, jak i prywatne. Zakupy, płacenie rachunków, dostęp do materiałów edukacyjnych, oglądanie filmów czy słuchanie muzyki – to wszystko umożliwia internet. Ale aby z tego korzystać, trzeba wiedzieć, umieć i chcieć. Dziś celem nie jest jednak to, by każda osoba w Polsce posiadła uniwersalny zbiór takich samych umiejętności cyfrowych – nie każdy potrzebuje korzystać z narzędzi do przygotowywania skomplikowanych wyliczeń lub obróbki zdjęć. Jak pokazało doświadczenie, traktowanie wszystkich jednakowo nie przynosi oczekiwanych efektów – mimo szeroko zakrojonych działań nadal duża grupa Polaków  nie korzysta z internetu, a jedną z głównych przyczyn tego zjawiska nie jest brak możliwości dostępu do sieci, ale brak motywacji. Dlatego konieczna okazała się zmiana podejścia do promowania e-kompetencji.  Ważne jest, abyśmy nabywali takie umiejętności, które przydadzą nam się w codziennym życiu –  zawodowym bądź prywatnym.  Dla każdego taki katalog potrzebnych e-kompetencji, może być inny, ponieważ w inny sposób z internetu korzysta nastolatek, a w inny emeryt, inne potrzeby ma przedsiębiorca, a inne student.

Ramowy katalog kompetencji cyfrowych

Dlatego na zlecenie MAC zespół ekspertów opracował „Ramowy katalog kompetencji cyfrowych”, którego celem było powiązanie kompetencji cyfrowych z konkretnymi korzyściami, jakie użytkownicy mogą odnieść w poszczególnych obszarach życia. Dokument ten ma kluczowe znaczenie przy wdrożeniu nowego modelu ujęcia kompetencji cyfrowych –modelu relacyjnego. Łączy on korzystanie z technologii cyfrowych z różnymi aktywnościami i potrzebami różnych grup społecznych i indywidulanych osób. Ponieważ priorytety różnych grup społecznych różnią się od siebie, programy interwencji publicznej w tych obszarach muszą te różnice uwzględniać. Należy pamiętać, że potrzeby i możliwości rozwoju, które posiadamy, nie są jednakowe, a zależą od bardzo różnych uwarunkowań, takich jak wykształcenie, praca czy miejsce zamieszkania.

„Ramowy katalog kompetencji cyfrowych” powinien być głównym punktem odniesienia przy kształtowania polityk dotyczących rozwoju kompetencji cyfrowych.  Model relacyjny będzie wykorzystywany w projektach 3 osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa .

Katalog został przygotowany w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Ramowy katalog kompetencji cyfrowych - grafika

Ramowy katalog kompetencji cyfrowych - infografika