STATUS: Zadanie realizowane

EZD RP - elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji

e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów
EZD RP ikona niebieska

Program EZD RP ma na celu ustanowienie jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji rządowej oraz standardu systemów klasy EZD w administracji publicznej RP. Mając na uwadze kluczowe znaczenie systemów EZD jako naturalnego integratora systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez urzędników w codziennej pracy oraz cyfryzacji procesów administracyjnych, projekt EZD RP ma być fundamentem wszelkich działań związanych z usprawnianiem polskiej administracji, wprowadzając transparentność i otwartość polskich urzędów. 

Więcej