STATUS: Zadanie realizowane

eID — identyfikacja w usługach online

e-administracja
Ocean elektronów, na którym znajdują się: napis eID, zarys człowieka oraz symbol dokumentów. Grafika kieruje do strony poświęconej projektowi "eID - identyfikacja w usługach online".

W ramach programu prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, wprowadzony zostanie jednolity i bezpieczny model identyfikacji obywateli w systemach e-usług administracji publicznej. Krajowy Schemat Identyfikacji Elektronicznej ma być państwowym i bezpłatnym mechanizmem umożliwiającym obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do usług publicznych oferowanych przez administrację na Portalu Rzeczypospolitej Polskiej i innych portalach publicznych (rządowych i samorządowych).

Więcej