Plany inwestycyjne

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Plany inwestycyjne w zakresie telekomunikacyjnej infrastruktury szerokopasmowej NGA

Dlaczego zbieramy plany inwestycyjne w obszarze telekomunikacyjnej infrastruktury szerokopasmowej NGA na okres trzech lat?

Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej* wsparcie publiczne może być udzielone na budowę infrastruktury szerokopasmowej na obszarach gdzie tej infrastruktury nie ma i najprawdopodobniej nie powstanie w ciągu trzech lat. Konsultacje obejmują inwestycje planowane na lata 2015-2018.

Zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną NGA ze środków własnych. Takie obszary nie będą mogły uzyskać dofinasowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Uwaga! W ramach konsultacji należy zgłaszać tylko te inwestycje, w przypadku których przedsiębiorcy nie będą ubiegać się o wsparcie publiczne na ich realizację.

Jak mogę zgłosić mój plan inwestycyjny?

Zbieranie planów inwestycyjnych odbywa się za pośrednictwem Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS).

Przejdź do formularza.

Użytkownicy zarejestrowani w SIIS logują się przy pomocy swojego loginu i hasła.

Jeżeli nie masz dostępu do SIIS, a chcesz zgłosić plan inwestycyjny wyślij prośbę o utworzenie konta na adres: szybki-internet@mac.gov.pl. W treści maila należy podać:

 • Imię i nazwisko / Nazwa firmy
 • Adres / siedziba:
  • Miejscowość
  • Ulica
  • Numer budynku
  • Kod pocztowy
 • Adres e-mail
 • REGON
 • NIP
 • Forma prawna
 • Dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania firmy

Na podany adres e-mail otrzymasz dalsze instrukcje.

Jakie dane należy przesłać żeby zgłosić plan inwestycyjny?

W SIIS stworzyliśmy specjalny formularz do zbierania planów inwestycyjnych. Można również zgłosić plan inwestycyjny przesyłając plik uzupełniony o dane wymagane w formularzu:

Dane wymagane w formularzu mają pokazać, że dana inwestycja jest realnym planem dzięki któremu mieszkańcy w niedługim czasie uzyskają dostęp do internetu z prędkością co najmniej 30 Mb/s . W formularzu należy podać m.in. dokładny adres budynków planowanych do podłączenia, wartość inwestycji, planowaną technologię dostępową oraz harmonogram inwestycji.

Dodatkowo użytkownik może przekazać inne dokumenty potwierdzające wiarygodność zgłoszonego planu.

Masz pytanie? Napisz do nas: szybki-internet@mac.gov.pl

 

* art. 52 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu