Pierwsze polskie Forum Zarządzania Internetem

Przy krzesłach siedzi sześciu panelistów. W tle prezentacja multimedialna.

Wpływ zarządzania Internetem na nasze życiowe i zawodowe decyzje, swobodny przepływ danych, cyberbezpieczeństwo i Jednolity Rynek Cyfrowy - to tylko niektóre z tematów kolejnej już edycji FORUM ZARZĄDZANIA INTERNETEM, która odbyła się 18 października br. w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem konferencji.

Forum jest kontynuacją corocznych warsztatów, które organizowane są od 2014 r. pod hasłem „Sprawdź, kto rządzi Internetem”.

W skali globalnej internet zarządzany jest wielostronnie. Taka też była tegoroczna dyskusja w trakcie Forum. Dołożyliśmy starań, aby formuła Forum umożliwiła wielostronną i otwartą debatę o najważniejszych wyzwaniach oraz szansach, jakie niesie ze sobą rozwój i upowszechnianie się internetu. Wśród blisko 200 uczestników obecnych w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego byli przedstawiciele administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i nauki. W trakcie dwóch sesji plenarnych i czterech równoległych, przy aktywnym udziale publiczności, zaproszeni dyskutanci poszukiwali nowych propozycji i rozwiązań, dzięki którym możliwe będzie kształtowanie mądrej, odpowiedzialnej i odpowiadającej na potrzeby polityki dotyczącą rozwoju i upowszechniania Internetu.

Sesję otwierającą Forum zdominowało niedawne przekazanie przez rząd amerykański nadzoru nad technicznymi zasobami sieci globalnej społeczności Internetu. Biorący udział w panelu Jean Jacques Sahel, wiceprzewodniczący ICANN ds. Europy, podkreślił, że wydarzenie to daje szanse wszystkim, którzy chcą współdecydować o zasadach funkcjonowania sieci i zachęcał do angażowania się w działanie ICANN kierując swój apel przede wszystkim do zwykłych użytkowników. Wtórował mu Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, podkreślając że prywatyzacja ICANN oddala od nas groźbę postępującej fragmentacji sieci, nie oznacza jednak, że możemy przestać angażować się w zarządzanie Internetem.

Wątki te były kontynuowanie w trakcie sesji równoległej poświęconej roli ICANN w Europie, gdzie dyskutowano, jak użytkownicy końcowi, przedsiębiorcy czy przedstawiciele trzeciego sektora mogą angażować się w działania ICANN, jakie są wady i zalety funkcjonowania w takim modelu i czy istnieją alternatywne sposoby zarządzania Internetem.

W trakcie Forum dyskutowano również takie o wyzwaniach i szansach związanych ze swobodą przepływu danych, przyczynach dla których w Europie nie powstają duże platformy internetowe oraz zagrożeniach dla bezpieczeństwu cyberprzestrzeni ze strony Internetu rzeczy.

Forum współorganizowane było przez Ministerstwo Cyfryzacji, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK), Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) i Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego (DELab UW).

Agenda Forum

Powitanie oraz dyskusja panelowa Globalne zarządzania Internetem a sprawa polska

  • W jaki sposób globalne procesy dotycząc zarządzania Internetem wpłyną na zawodowe i prywatne życie Polaków?
  • Jak zmienić się mogą sposoby, w jaki prowadzimy biznes, czego powinniśmy się wystrzegać a w czym upatrywać naszej szansy?
  • Czy Internet nadal będzie taki, jakim znamy go dziś?

Paneliści:

Moderator: Łukasz Lipiński, Polityka Insight

Sesja 1 – Swobodny przepływ danych

Dane, w tym dane osobowe, są istotnym elementem funkcjonowania wszystkich sektorów gospodarki i cennym aktywem firmy. Swobodny przepływ danych może być źródłem innowacyjności, stymulować konkurencyjność i wzrost gospodarczy. Jak i czy regulować takie kwestie jak transgraniczny przepływ danych, własności danych, ich przenaszalność? Jak rozróżniać dane osobowe od nieosobowych, aby osiągnąć pozytywny efekt ekonomiczny i nie utracić zaufania użytkowników/konsumentów?

Paneliści:

Moderator: Maciej Groń, Ministerstwo Cyfryzacji.

Sesja 2 – rola ICANN w Europie

Większość ludzi prawdopodobnie nigdy nie słyszało o ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers czyli Internetowej Korporacji ds. Nadawania Nazw i Numerów), albo ma bardzo ogólną wiedzę o jego roli, a przecież prawie każdy z nas korzysta z usług ICANN. Ta sesja miała na celu zaprezentowanie ICANN szerszej publiczności, aby wyjaśnić jak działa jego unikalny proces tworzenia polityki i dlaczego polscy interesariusze, od użytkowników biznesowych do użytkowników końcowych, powinni interesować się ICANN i angażować w jego prace

Paneliści:

Moderator: dr Kamil Sitarski, Politechnika Warszawska.

Sesja 3 – Zarządzanie domenami Internet rzeczy – wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa

W trakcie sesji dyskutowano na temat bezpieczeństwa globalnego systemu nazw domen (Domain Name System DNS):

  • Co oznacza bezpieczeństwo DNS?
  • Czym są dedykowane przestrzenie adresowe
  • Co to jest DNSsec?
  • Jakie wyzwania dla systemu DNS stwarza Internet rzeczy.

Zaproszeni do dyskusji zostali:

Moderator: Piotr Januszewicz, Ministerstwo Cyfryzacji

Sesja 4 – Platformy Internetowe

Ze względu na korzyści oferowane uczestnikom wymiany, platformy internetowe stały się powszechną formą organizacji interakcji ekonomicznych w Internecie. Jednak rynki wielostronne w Internecie wykazują tendencję do samoczynnej monopolizacji, budząc obawy o zachowania niekonkurencyjne dominujących platform. W trakcie sesji dyskutowano o pojawiających się w Europie pomysłach regulacji platform internetowych. Na jakie wyzwania powinna odpowiadać polityka regulacyjna KE? Czy da się pogodzić ochronę tradycyjnej gospodarki ze stymulacją rozwoju innowacyjnych platform w Europie i jak doszło do tego, że wielkie platformy amerykańskie zdominowały globalny rynek?

Zaproszeni do dyskusji zostali:

Moderatorem dyskusji będzie dr Maciej Sobolewski, DELab.

14.45-15.45 - Sesja 4 – Jednolity Rynek Cyfrowy

Zasadniczym celem tworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego w UE jest usunięcie krajowych ograniczeń związanych z korzystaniem z Internetu, dotyczących przepływu danych i ich własności, oferowania usług czy zawierania transakcji. Ekonomiści szacują, że wdrożenie JRC może przynieść UE korzyści w wysokości 415 mld Euro rocznie (3% unijnego PKB). W trakcie sesji zastanawialiśmy się przede wszystkim nad tym, jakie korzyści JRC może przynieść polskiej gospodarce. Pod tym kątem dyskusji poddane były inicjatywy dotyczące JRC takie jak:

  • obniżenie cen transgranicznego przesyłania paczek, eliminacja mechanizmu geoblokowania oraz harmonizacja krajowych przepisów VAT,
  • stworzenie infrastruktury dla europejskiej chmury obliczeniowej oraz wdrożenie polityki otwartych danych,
  • regulacja funkcjonowania firm działających w modelu gospodarki współdzielenia tj. Uber czy AirBnB.

Paneliści:

Moderator: dr hab. Katarzyna Śledziewska, DELab.

Sesja plenarna nt. krajowych forów zarządzania Internetem nie odbyła się z przyczyn technicznych.