Forum Dialog

ACTA, sieć i prawa autorskie

Debata w sprawie ACTA:

CC By Patrick HoeslyDokumenty w sprawie ACTA:

Opinie i stanowiska o ACTA

Pozostałe dokumenty w sprawie ACTA: 

Dokumenty w sprawie ACTA opublikowane 7 i 8 lutego przez resort kultury

Sprawa wolności w internecie

 

 

Spotkania Forum Dialog 

19 stycznia 2012 r.

Spotkanie poświęcone było m.in. sprawie ACTA

8 grudnia 2011 r.

Odbyło się wtedy pierwsze spotkanie ministra Boniego z grupą Dialog . Do najważniejszych spraw minister zaliczył:

• poprawę jakości administracji;
• otwarcie zasobów publicznych;
• wdrażanie zaimplementowanej dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i rozwiązań (otwarcie zasobów publicznych, centralne repozytorium);
• dostęp do informacji publicznej – w szczególności powoływanie się podmiotów publicznych na przepisy dodane w ostatniej nowelizacji ustawy (tzw. art. 5a);
• otwarte konsultacje legislacyjne;
• dyrektywę audiowizualną;
• blokowanie treści w Internecie;
• brak efektu „synergii cyfrowej” która powinna mieć miejsce przy kompleksowym podejściu do informatyzacji.

Notatka ze spotkania Grupy Dialog 8.12.2011 (pdf)