Dostęp do sieci

 

Budowa sieci szerokopasmowych

Więcej o budowie sieci szerokopasmowych w Polsce

Rekomendacje Komitetu Sterującego  Memorandum wypracowane w ramach grupy ds. finansowania projektów szerokopasmowych

Rekomendacje Komitetu Sterującego Memorandum wypracowane w ramach grupy ds. procesów i barier inwestycyjnych

 

26.09.2013 Ponieważ pojawiają się sygnały, że zapisy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675 z późn. zm.) są różnie interpretowane w zakresie trybu realizacji inwestycji polegających na budowie regionalnej sieci szerokopasmowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wypracowało, we współpracy z Ministerstwem Transportustanowisko potwierdzające możliwość wyboru przez inwestora trybu Megaustawy (tryb specustawowy), najczęściej wymagający złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, lub też realizacji inwestycji w tzw. tradycyjnym trybie, na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w oparciu o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Każdy nowy budynek wielorodzinny z instalacją światłowodową zapewniającą dostęp do szerokopasmowego internetu i cyfrowych programów telewizyjnych

 prawo telekomunikacyjne

Więcej o pracach nad nowym Prawem telekomunikacyjnym i jego postanowieniach

Ustawa  Prawo telekomunikacyjne

Co zmieni nowe Prawo telekomunikacyjne-infografika