Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022

Międzyresortowa grupa robocza zakończyła prace nad projektem Strategii Cyberbezpieczeństwa. Teraz dokument trafi do KRMC w celu zaopiniowania

01.03.2017 | cyberbezpieczeństwo

W skład międzyresortowej grupy wchodzili przedstawiciele ministerstw Cyfryzacji, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz NASK. Jeśli Strategia uzyska pozytywną opinię Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji – trafi pod obrady rządu. Później zostanie przyjęta w drodze uchwały.

Głównym celem tego dokumentu jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sektora publicznego, sektora prywatnego oraz obywateli w zakresie świadczenia lub korzystania z usług kluczowych oraz usług cyfrowych.

Dokumenty

Polecane aktualności