Pniemy się w górę - DESI 2017

Polska zajęła 23 miejsce w rankingu DESI 2017 (Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego - Digital Economy and Society Index). W stosunku do 2016 roku jesteśmy o jedną pozycję wyżej, dzięki dynamicznemu wzrostowi liczby osób regularnie korzystających z Internetu. 

03.03.2017 | administracja, sieci szerokopasmowe, e-administracja, telekomunikacja, umiejętności cyfrowe

Już blisko 70 proc. Polaków regularnie korzysta z sieci. (65 proc. w 2016). Zrobiliśmy też postępy w zakresie kapitału ludzkiego, korzystania z internetu, jak również w zakresie łączności.

Polska poprawiła też swoje wyniki w zakresie wdrażania szybkich połączeń internetowych, korzystania z mobilnych usług szerokopasmowych, jak i przydzielania częstotliwości na potrzeby mobilnych usług szerokopasmowych.

Główne wyzwania, przed jakimi teraz stoimy, to wprowadzanie technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa i rozwój cyfrowych usług publicznych.

Liczymy, że realizacja Planu Działań Ministra Cyfryzacji i budowa elementów architektury Architektury Informacyjnej Państwa przyniesie w następnych latach efekty.

Przypominamy, że Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (Digital Economy and Society Index, DESI) to indeks, który mierzy postęp w dziedzinie cyfryzacji, opracowywany na podstawie pięciu czynników składowych:

  • łączność - stałe sieci szerokopasmowe, mobilne usługi szerokopasmowe, prędkość i ceny łączy szerokopasmowych
  • kapitał ludzki - korzystanie z internetu, podstawowe i zaawansowane umiejętności cyfrowe
  • wykorzystanie internetu - korzystanie przez obywateli z treści internetowych, komunikacja i przeprowadzanie transakcji przez internet
  •  integracja technologii cyfrowej - Cyfryzacja przedsiębiorstw i handel elektroniczny
  • cyfrowe usługi publiczne - e-administracja

Dokumenty

Polecane aktualności