Konkurs dotyczący nauki programowania dla nauczycieli szkół podstawowych

W dniach 29 sierpnia – 30 listopada 2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ze środków unijnych przeznaczono na konkurs 124 211 127,00 zł.

01.08.2016 | umiejętności cyfrowe

Celem projektów jest rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania.  Umożliwi to nauczycielom prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z programowania dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z gmin wiejskich i wiejsko – miejskich.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

  • organizacje pozarządowe
  • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
  • instytucje publiczne z obszaru nauki
  • instytucje publiczne z obszaru edukacji
  • instytucje publiczne z obszaru kultury
  • szkoły wyższe
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

 

Projekt będzie mógł otrzymać maksymalnie dofinansowanie w kwocie 1,7 mln zł. Minimalna wartość projektu nie będzie mogła być niższa niż 300 tys. PLN.

Więcej informacji tutaj.

Polecane aktualności