Kierunki Działań Europejskich Ministra Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji chce być aktywnym partnerem na arenie europejskiej i wspomagać proces legislacyjny w sferze cyfryzacji, ale chcemy to robić mając przede wszystkim na względzie budowanie rozwiązań korzystnych dla polskiego obywatela, użytkownika Internetu, konsumenta i biznesmena.  W tym celu określiliśmy nasze stanowisko kierunkowe wobec każdej przynależnej do kompetencji MC inicjatywy Jednolitego Rynku Cyfrowego (JRC).

03.10.2016 | prawo w cyfrowym świecie
Kierunki Działań Europejskich slider

Przedstawiony Państwu dokument prezentujący zarys naszego stanowiska wobec najważniejszych elementów JRC jak i innych istotnych tematów cyfrowych. Chcemy aby był on podstawą do formułowania przez nas transparentnego i spójnego stanowiska wszędzie tam, gdzie wymaga tego interes Polski.

Bardzo dziękujmy za uwagi, komentarze, opinie oraz sugestie zgłoszone przez Państwa, w trakcie procesu konsultacji tego dokumentu

Przedstawione przez Państwa informacje zostały szczegółowo przeanalizowane. Część z nich została uwzględniona bądź zasygnalizowana w ostatecznej wersji dokumentu, niemniej jednak część uwag ma charakter wdrożeniowy i dotyczy bardziej szczegółowych aspektów funkcjonowania Ministerstwa Cyfryzacji. 

W trakcie realizacji działań wdrożeniowych zakładamy możliwość kontaktu z Państwem w celu uszczegółowienia oraz rozszerzenia przedstawionych opinii oraz sugestii.

Wszystkie uwagi otrzymane w ramach konsultacji uwagi prezentujemy w tabeli poniżej. 

Dokumenty

PDFZESTAWIENIE UWAG W RAMACH KONSULTACJI- KIERUNKI DZIAŁAŃ EUROPEJSKICH MC ( 89.69 KB)
Uwagi do dokumentu „Kierunki Działań Europejskich Ministra Cyfryzacji” zgłoszone w procesie konsultacji społecznych przez partnerów społecznych
PDFZESTAWIENIE UWAG W RAMACH KONSULTACJI - KIERUNKI DZIAŁAŃ EUROPEJSKICH MC ( 447.30 KB)
Uwagi do dokumentu „Kierunki Działań Europejskich Ministra Cyfryzacji” zgłoszone w procesie konsultacji społecznych przez partnerów społecznych

Polecane aktualności