Aktualności

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Oświadczenia zamiast zaświadczeń – kolejny krok w stronę #Urząd24

17 stycznia 2017 | administracja, e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów
Dzięki popularyzacji Profilu Zaufanego (eGO) oraz uruchomieniu nowych usług na portalu Emp@tia możemy mówić o ostatecznym zerwaniu z filozofią zdobywania zaświadczeń w celu realizacji usług administracji – mówili zgodnie ministrowie Anna Streżyńska (MC) oraz Elżbieta Rafalska i Bartosz Marczuk (MRPiPS), podczas konferencji prasowej w siedzibie Kancelarii Premiera.

Rekrutujemy! Sprawdź kogo szukamy!

30 grudnia 2016 | administracja, rejestry państwowe, e-administracja, telekomunikacja, umiejętności cyfrowe, wolność w internecie, wykorzystanie informacji i zasobów
Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydatów na stanowiska Zastępców Dyrektorów: Biura Zarządzania Portfelem Projektów ds. zarządzania projektami informatycznymi, Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów ds. analizy systemów informatycznych, Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów ds. kierowania projektami informatycznymi, Departamentu  Utrzymania i Rozwoju Systemów ds. rozwoju systemu oraz Departamentu Infrastruktury Państwa ds. centrów przetwarzania danych.

Współpraca z sektorem pozarządowym w 2017 roku - komunikat

29 grudnia 2016 | umiejętności cyfrowe, wykorzystanie informacji i zasobów
Zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z  „Programu współpracy ministra cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018” w rozdziale dot. wysokości środków planowanych na realizację Programu, publikujemy komunikat dotyczący priorytetowych zadań MC wraz z informacją o planowanych środkach przeznaczonych na te zadania w roku 2017.

Strony