Aktualności

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Spotkanie w sprawie technicznych aspektów zabezpieczania danych osobowych

15 lutego 2017 | wolność w internecie, wykorzystanie informacji i zasobów
15 lutego 2017 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji z Dziekanem Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Januszem Zawiła-Niedźwieckim, prof. PW, Kierownikiem Zakładu Cyberbezpieczeństwa Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Krzysztofem Szczypiorskim, prof. PW oraz adiunktem w Zakładzie Automatyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Andrzejem Zalewskim.

Czas na przepływ danych w umowach handlowych – polska aktywność

14 lutego 2017 | prawo w cyfrowym świecie, wolność w internecie, wykorzystanie informacji i zasobów
W sprawach umów o wolnym handlu, z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji, przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju,  w ubiegłym tygodniu w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli odbyło się spotkanie grupy państw podobnie myślących (like-minded) w sprawie przepływów danych w umowach handlowych, w tym w negocjowanej umowie handlowej EU-Japonia. W debacie uczestniczyli przedstawiciele 14 Państw Członkowskich mających ofensywne interesy w zakresie przepływu danych – Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Danii, Finlandii, Estonii i Holandii. Tematem dyskusji była propozycja zapisów Komisji Europejskiej w ww. sprawie. 

Nowa koncepcja wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną

10 lutego 2017 | administracja, e-administracja
W 26 europejskich krajach funkcjonują już rozwiązania cyfrowej identyfikacji obywateli. W Polsce implementacja dowodu z warstwą elektroniczną (e-Dowodu) była częścią projektu pl.ID, ale nie została ona zrealizowana w uzgodnionym z Komisją Europejską (KE) terminie. Dlatego projekt pl.ID otrzymał status projektu niefunkcjonującego i aby uniknąć konieczności oddania 85% już poniesionych kosztów kwalifikowanych (czyli 148 mln złotych), musi dostarczyć rezultaty – czyli umożliwić rozpoczęcie wydawania e-Dowodów - do końca marca 2019.

Koniec dodatkowych opłat roamingowych w Unii Europejskiej

08 lutego 2017 | prawo w cyfrowym świecie, telekomunikacja
Komisja Europejska wraz z Parlamentem oraz Radą wykonały ostatni krok na drodze do zniesienia w Unii Europejskiej tzw. dodatkowych opłat roamingowych. W środę, 8 lutego Rada UE przyjęła kompromis odnośnie przepisów rozporządzenia zmieniającego stawki hurtowe na rynkach roamingowych. Wynegocjowane porozumienie umożliwi 15 czerwca 2017 r. wprowadzenie mechanizmu Roam Like at Home - nowego modelu naliczania kosztów detalicznych usług roamingu, polegającego na zrównaniu cen w usługach roamingowych do cen krajowych.  

Konsultacje społeczne w sprawie oceny Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

07 lutego 2017 | cyberbezpieczeństwo
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Komisję Europejską, których celem jest ocena roli ENIS-y w kształtowaniu cyberbezpieczeństwa. ENISA odgrywa ważną rolę w procesie implementacji Dyrektywy NIS (Dyrektywa Parlamentu i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii). Dyrektywa będzie transponowana do polskiego porządku prawnego w ramach powstającej Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Strony