Aktualności

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Komisja Europejska docenia zaangażowanie Polski w budowę europejskiej gospodarki opartej na danych

24 maja 2017 | prawo w cyfrowym świecie
W swoim liście, skierowanym do Krzysztofa Szuberta, sekretarza stanu i Pełnomocnika Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego, Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za Jednolity Rynek Cyfrowy, podziękował za aktywną rolę Polski w procesie konsultacji komunikatu Komisji dotyczącego budowy europejskiej gospodarki opartej na danych (Building European Data Economy).

Polska sygnatariuszem listu w sprawie swobodnego przepływu danych w umowach handlowych

19 maja 2017 | prawo w cyfrowym świecie
Przetwarzanie danych ma ogromne znaczenie dla rozwoju nowoczesnej gospodarki i sprawnego państwa. Analizowanie dużych ilości danych jest siłą napędową nowo powstających produktów i usług, modeli biznesowych i metod naukowych świadczących o konkurencyjności gospodarki oraz wysokiej jakości usług publicznych. Mówi się, że dane stały się paliwem współczesnej gospodarki.

Nowe europejskie ramy interoperacyjności – strategia wdrażania

12 maja 2017 | cyberbezpieczeństwo, e-administracja, telekomunikacja, wykorzystanie informacji i zasobów
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach, których celem jest wypracowanie stanowiska polskiego Rządu do Komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejskie Ramy Interoperacyjności – Strategia Wdrażania (COM(2017)134).

Śródokresowy przegląd strategii jednolitego rynku cyfrowego

10 maja 2017 | cyberbezpieczeństwo, e-administracja, prawo w cyfrowym świecie, telekomunikacja
10 maja br. Komisja Europejska, w połowie swojego mandatu, opublikowała śródokresowy przegląd strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, czyli głównego dokumentu programującego politykę  Unii Europejskiej w obszarze cyfrowym. Dokument ten stanowi po części podsumowanie dotychczasowych prac podjętych w ramach wydanej dwa lata temu strategii. Z drugiej strony znalazły się w nim zapowiedzi kolejnych działań w sprawach dotyczących m.in. platform internetowych, gospodarki opartej na danych i bezpieczeństwa cybernetycznego.

Strony